1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

    1. Iată că un învățat al Legii s-a ridicat ca să-l pună la încercare, spunând: "Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?"
    1. El i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citești?"
    1. Acesta a răspuns: "Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți".
    1. El i-a spus: "Ai răspuns bine, fă aceasta și vei trăi!"

Misiunea celor șaptezeci și doi de discipoli

Capitolul 10Porunca cea mai mare
(Mt 22,34-40; Mc 12,28-34)
    25 Iată că un învățat al Legii s-a ridicat ca să-l pună la încercare, spunând: "Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?" 26 El i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citești?" 27 Acesta a răspuns: "Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți". 28 El i-a spus: "Ai răspuns bine, fă aceasta și vei trăi!"
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro