1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

  1. Isus a scos un diavol și acesta era mut; îndată ce a ieșit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulțimile se mirau.
  1. Însă unii dintre ei spuneau: "Cu Beelzebul, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli".
  1. Alții, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri.
  1. Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăție dezbinată în ea însăși se ruinează și se prăbușește casă peste casă.
  1. Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuși, cum va dura împărăția lui? Voi ziceți că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul.
  1. Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voștri.
  1. Însă, dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi.
  1. Când un om puternic, bine înarmat, își păzește casa, averea lui este în siguranță;
  1. dar, dacă vine unul mai puternic decât el și îl învinge, îi ia armele în care se încredea și împarte prada.
  1. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește.

Tatăl nostru
(Mt 6,9-13)

Capitolul 11Isus și Beelzebul
(Mt 12,22-30; Mc 3,22-27)
    14 Isus a scos un diavol și acesta era mut; b îndată ce a ieșit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulțimile se mirau. 15 Însă unii dintre ei spuneau: "Cu Beelzebul c, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli". 16 Alții, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri. 17 Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăție dezbinată în ea însăși se ruinează și se prăbușește casă peste casă. 18 Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuși, cum va dura împărăția lui? Voi ziceți că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul. 19 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voștri. 20 Însă, dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. 21 Când un om puternic, bine înarmat, își păzește casa, averea lui este în siguranță; 22 dar, dacă vine unul mai puternic decât el și îl învinge, îi ia armele în care se încredea și împarte prada.
     23 Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește.

 

Note de subsol


b Boala este atribuită aici de evanghelist diavolului însuşi la fel ca în 13,11.16.
c Este numele dat Satanei şi poate să aibă următoarele semnificaţii: 1) "Stăpânul gunoaielor" după etimologia ebraică; 2) "Stăpânul muştelor" după etimologia aramaică; 3) "Stăpânul duşmăniei". Termenul este o defăimare cacofonică şi polemică a numelui zeităţii păgâne Baal-Zebub (2Rg 1,2) cinstită de popoarele siro-feniciene.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro