1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

    1. Pe când mulțimea se îngrămădea în jurul lui, [Isus] a început să le spună: "Această generație este o generație rea; cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona.
    1. Căci așa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot așa va fi Fiul Omului pentru această generație.
    1. Regina din Sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generații și-i va condamna pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și, iată, aici este unul mai mare decât Solomon.
    1. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona și, iată, aici este unul mai mare decât Iona.

Tatăl nostru
(Mt 6,9-13)

Capitolul 11Semnul lui Iona
(Mt 12,38-42)
    29 Pe când mulțimea se îngrămădea în jurul lui, [Isus] a început să le spună: "Această generație este o generație rea; cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona. 30 Căci așa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot așa va fi Fiul Omului pentru această generație.
     31 Regina din Sud d se va ridica la judecată cu oamenii acestei generații și-i va condamna pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și, iată, aici este unul mai mare decât Solomon. 32 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona și, iată, aici este unul mai mare decât Iona.

 

Note de subsol


d Referinţă la regina din Sheba (1Rg 10,1-13).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro