1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 13

  1. Urmându-și drumul către Ierusalim, trecea prin cetăți și sate învățând.
  1. Odată a spus cineva: "Doamne, sunt puțini cei mântuiți?" El le-a spus:
  1. "Străduiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulți vor căuta să intre și nu vor putea.
  1. După ce stăpânul casei se va scula și va închide poarta, stând afară, veți începe să bateți la poartă, spunând: «Stăpâne, deschide-ne!», dar el vă va răspunde: «Nu știu de unde sunteți».
  1. Atunci veți începe să spuneți: «Noi am mâncat și am băut împreună cu tine, iar tu ai învățat prin piețele noastre».
  1. Însă el va spune: «Nu știu de unde sunteți; plecați de la mine voi toți, răufăcătorilor!»
  1. Acolo va fi plânset și scrâșnire de dinți când îi veți vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu; voi însă veți fi alungați afară.
  1. Și vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor fi așezați la masă în împărăția lui Dumnezeu.
  1. Și iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii".

Chemarea la convertire

Capitolul 13Cine va intra în împărăție? (Mt 7,13-14.21-23)
    22 Urmându-și drumul către Ierusalim, trecea prin cetăți și sate învățând. 23 Odată a spus cineva: "Doamne, sunt puțini cei mântuiți?" El le-a spus: 24 "Străduiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. 25 După ce stăpânul casei se va scula și va închide poarta, stând afară, veți începe să bateți la poartă, spunând: «Stăpâne, deschide-ne!», dar el vă va răspunde: «Nu știu de unde sunteți». 26 Atunci veți începe să spuneți: «Noi am mâncat și am băut împreună cu tine, iar tu ai învățat prin piețele noastre». 27 Însă el va spune: «Nu știu de unde sunteți; plecați de la mine voi toți, răufăcătorilor!» 28 Acolo va fi plânset și scrâșnire de dinți când îi veți vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu; voi însă veți fi alungați afară. 29 Și vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor fi așezați la masă în împărăția lui Dumnezeu. 30 Și iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro