1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 19

  1. Apoi a intrat și a traversat Ierihonul.
  1. Și iată, un bărbat numit Zaheu, care era șeful vameșilor și era bogat,
  1. căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulțimii, întrucât era mic de statură.
  1. Atunci a alergat înainte și s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, căci avea să treacă pe acolo.
  1. Când a ajuns în acel loc, Isus și-a ridicat ochii și i-a spus: "Zaheu, coboară repede pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta".
  1. El a coborât îndată și l-a primit cu bucurie.
  1. Toți cei care au văzut murmurau spunând: "A intrat să fie găzduit la un om păcătos".
  1. Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului: "Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi împătrit".
  1. Atunci Isus i-a spus: "Astăzi s-a făcut mântuirea acestei case, întrucât și el este fiul lui Abraham.
  1. Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut".

Convertirea lui Zaheu

Capitolul 19

1 Apoi a intrat și a traversat Ierihonul. 2 Și iată, un bărbat numit Zaheu, care era șeful vameșilor și era bogat, 3 căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulțimii, întrucât era mic de statură. 4 Atunci a alergat înainte și s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, căci avea să treacă pe acolo. 5 Când a ajuns în acel loc, Isus și-a ridicat ochii și i-a spus: "Zaheu, coboară repede pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta". 6 El a coborât îndată și l-a primit cu bucurie. 7 Toți cei care au văzut murmurau spunând: "A intrat să fie găzduit la un om păcătos". 8 Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului: "Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi împătrit" a. 9 Atunci Isus i-a spus: "Astăzi s-a făcut mântuirea acestei case, întrucât și el este fiul lui Abraham. 10 Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut".

 

Note de subsol


a A împărţi săracilor jumătate din avere, depăşeşte cu mult învăţătura rabinică ce considera ca măsura cea mai ridicată a ofertelor pentru săraci 1/5 din avere şi nu mai mult de 1/5 din câştig. Restituirea împătrită era prevăzută de lege (Ex 21,37) numai pentru un singur caz: furtul sau uciderea unui animal mic; celelalte despăgubiri erau de 20%.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro