1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 19

  1. După ce a spus acestea, a pornit înainte, urcând spre Ierusalim.
  1. În timp ce se apropia de Betfaghe și Betania, lângă Muntele numit al Măslinilor, a trimis doi discipoli,
  1. spunându-le: "Mergeți în satul dinaintea voastră și, când veți intra, veți găsi un măgăruș legat, pe care nici un om nu l-a încălecat: dezlegați-l și aduceți-l!
  1. Dacă vă va întreba cineva: «De ce îl dezlegați?», îi veți răspunde astfel: «Domnul are nevoie de el»".
  1. Când au plecat cei trimiși, au găsit după cum le-a spus.
  1. În timp ce ei dezlegau măgărușul, stăpânii lui i-au întrebat: "De ce dezlegați măgărușul?"
  1. Atunci ei au răspuns: "Domnul are nevoie de el".
  1. Apoi l-au adus la Isus și, aruncându-și hainele peste măgăruș, l-au urcat pe Isus deasupra.
  1. Pe când el înainta, își aruncau hainele pe drum.
  1. Ajungând aproape de coborârea Muntelui Măslinilor, toată mulțimea discipolilor, bucurându-se, a început să-l laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile pe care le-au văzut,
  1. spunând: "Binecuvântat cel ce vine, regele, în numele Domnului! Pace în cer și glorie în înaltul cerurilor!"
  1. Atunci unii farisei din mulțime i-au spus: "Învățătorule, mustră-ți discipolii!"
  1. Dar el le-a răspuns: "Vă spun, dacă aceștia vor tăcea, vor striga pietrele".

Convertirea lui Zaheu

Capitolul 19V. ACTIVITATEA LUI ISUS LA IERUSALIM

Intrarea lui Isus în Ierusalim
(Mt 21,1-16; Mc 11,1-11; In 12,12-16)
    28 După ce a spus acestea, a pornit înainte, urcând spre Ierusalim. 29 În timp ce se apropia de Betfaghe și Betania, lângă Muntele numit al Măslinilor, a trimis doi discipoli, 30 spunându-le: "Mergeți în satul dinaintea voastră și, când veți intra, veți găsi un măgăruș legat, pe care nici un om nu l-a încălecat: dezlegați-l și aduceți-l! 31 Dacă vă va întreba cineva: «De ce îl dezlegați?», îi veți răspunde astfel: «Domnul are nevoie de el»". 32 Când au plecat cei trimiși, au găsit după cum le-a spus. 33 În timp ce ei dezlegau măgărușul, stăpânii lui i-au întrebat: "De ce dezlegați măgărușul?" 34 Atunci ei au răspuns: "Domnul are nevoie de el". 35 Apoi l-au adus la Isus și, aruncându-și hainele peste măgăruș, l-au urcat pe Isus deasupra. 36 Pe când el înainta, își aruncau hainele pe drum.
     37 Ajungând aproape de coborârea Muntelui Măslinilor, toată mulțimea discipolilor, bucurându-se, a început să-l laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile pe care le-au văzut, 38 spunând:
    "Binecuvântat cel ce vine, regele,
    în numele Domnului!
    
Pace în cer
    și glorie în înaltul cerurilor!"
39 Atunci unii farisei din mulțime i-au spus: "Învățătorule, mustră-ți discipolii!" 40 Dar el le-a răspuns: "Vă spun, dacă aceștia vor tăcea, vor striga pietrele".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro