1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 20

  1. Apoi au venit la el unii dintre saducei, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat:
  1. "Învățătorule, Moise a scris: dacă cineva are un frate însurat care moare fără să aibă copii, fratele lui să ia femeia și să ridice urmași fratelui său.
  1. Erau deci șapte frați. Primul, însurându-se, a murit fără copii.
  1. Cel de-al doilea
  1. și cel de-al treilea au luat-o de soție. Și toți cei șapte au murit și nu au lăsat copii.
  1. În cele din urmă, a murit și femeia.
  1. Așadar, la înviere, cui îi va fi femeia soție? Pentru că toți șapte au avut-o de soție".
  1. Isus le-a răspuns: "Fiii lumii acesteia se însoară și se mărită;
  1. însă cei considerați vrednici de lumea cealaltă și de învierea din morți nu se vor însura și nici nu se vor mărita,
  1. pentru că nu mai pot de acum să moară; sunt asemenea îngerilor și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.
  1. Iar că morții învie, o arată și Moise în textul despre rug, când îl numește pe Domnul: Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob.
  1. Însă Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii, întrucât toți trăiesc pentru el".
  1. Unii dintre cărturari i-au răspuns: "Învățătorule, bine ai vorbit!"
  1. Și nu mai îndrăzneau să-l întrebe nimic.

Autoritatea lui Isus
(Mt 21,23-27; Mc 11,27-33)

Capitolul 20Saduceii și învierea
(Mt 22,23-33; Mc 12,18-27)
    27 Apoi au venit la el unii dintre saducei, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat: 28 "Învățătorule, Moise a scris: dacă cineva are un frate însurat care moare fără să aibă copii, fratele lui să ia femeia și să ridice urmași fratelui său. 29 Erau deci șapte frați. Primul, însurându-se, a murit fără copii. 30 Cel de-al doilea 31 și cel de-al treilea au luat-o de soție. Și toți cei șapte au murit și nu au lăsat copii. 32 În cele din urmă, a murit și femeia. 33 Așadar, la înviere, cui îi va fi femeia soție? Pentru că toți șapte au avut-o de soție". 34 Isus le-a răspuns: "Fiii lumii acesteia se însoară și se mărită; 35 însă cei considerați vrednici de lumea cealaltă și de învierea din morți nu se vor însura și nici nu se vor mărita, 36 pentru că nu mai pot de acum să moară; sunt asemenea îngerilor și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. 37 Iar că morții învie, o arată și Moise în textul despre rug, când îl numește pe Domnul: Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. 38 Însă Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii, întrucât toți trăiesc pentru el". 39 Unii dintre cărturari i-au răspuns: "Învățătorule, bine ai vorbit!" 40 Și nu mai îndrăzneau să-l întrebe nimic.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro