1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 21

    1. Când veți vedea Ierusalimul încercuit de armate, atunci să știți că s-a apropiat devastarea lui.
    1. Cei din Iudeea să fugă în munți, iar cei care se află în el să alerge afară; cei care sunt pe câmp să nu intre în el,
    1. pentru că acestea sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate cele scrise.
    1. Vai de cele însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea, căci va fi mare dezastru pe pământ și urgie peste acest popor.
    1. Și vor cădea sub ascuțișul sabiei și vor fi făcuți sclavii tuturor popoarelor, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni, până se vor împlini timpurile păgânilor.

Ofranda văduvei
(Mc 12,41-44)

Capitolul 21Distrugerea Ierusalimului
(Mt 24,15-21; Mc 13,14-23)
    20 Când veți vedea Ierusalimul încercuit de armate, atunci să știți că s-a apropiat devastarea lui. 21 Cei din Iudeea să fugă în munți, iar cei care se află în el să alerge afară; cei care sunt pe câmp să nu intre în el, 22 pentru că acestea sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate cele scrise. 23 Vai de cele însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea, căci va fi mare dezastru pe pământ și urgie peste acest popor. 24 Și vor cădea sub ascuțișul sabiei și vor fi făcuți sclavii tuturor popoarelor, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni, până se vor împlini timpurile păgânilor d.

 

Note de subsol


d Expresie proprie lui Luca; probabil se referă la perioada dintre cucerirea Ierusalimului de către Titus (70 d.C.) şi înfrângerea ultimei rezistenţe a evreilor condusă de Bar Kochba în anul 135 d.C.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro