1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 22

    1. Și, luând pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o, spunând: "Acesta este trupul meu dăruit pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea".
    1. La fel a făcut cu potirul, după cină, zicând: "Acest potir este noua alianță în sângele meu, vărsat pentru voi.

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS
Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5.14-16; Mc 14,1-2.10-11; In 11,47-53)

Capitolul 22Instituirea Euharistiei
(Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; 1Cor 11,23-25)
    19 Și, luând pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o, spunând: "Acesta este trupul meu dăruit pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea". 20 La fel a făcut cu potirul, după cină, zicând: "Acest potir este noua alianță în sângele meu, vărsat pentru voi d.

 

Note de subsol


d Unele manuscrise omit v. 19b-20: "...dăruit pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea". 20 La fel a făcut cu potirul, după cină, zicând: "Acest potir este noua alianţă în sângele meu, vărsat pentru voi".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro