1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 22

    1. Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine pe masă,
    1. căci Fiul Omului merge după cum a fost hotărât, dar vai acelui om prin care este trădat!"
    1. Atunci ei au început să se întrebe unii pe alții, care dintre ei ar fi cel ce o va face.

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS
Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5.14-16; Mc 14,1-2.10-11; In 11,47-53)

Capitolul 22Anunțarea trădării lui Iuda
(Mt 26,20-25; Mc 14,17-21; In 13,21-30)
    21 Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine pe masă, 22 căci Fiul Omului merge după cum a fost hotărât, dar vai acelui om prin care este trădat!" 23 Atunci ei au început să se întrebe unii pe alții, care dintre ei ar fi cel ce o va face.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro