1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 22

    1. Atunci Satana a intrat în Iuda, numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
    1. El a mers și s-a înțeles cu arhiereii și comandanții gărzilor cum să-l dea pe mâna lor.
    1. Ei s-au bucurat și au căzut de acord să-i dea bani.
    1. El a consimțit și căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor, fără știrea mulțimii.

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS
Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5.14-16; Mc 14,1-2.10-11; In 11,47-53)

Capitolul 22

3 Atunci Satana a intrat în Iuda, numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. 4 El a mers și s-a înțeles cu arhiereii și comandanții gărzilor b cum să-l dea pe mâna lor. 5 Ei s-au bucurat și au căzut de acord să-i dea bani. 6 El a consimțit și căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor, fără știrea mulțimii.

 

Note de subsol


b Erau ofiţeri inferiori, probabil leviţi, sub comanda directă a comandantului templului.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro