1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 22

  1. Și, aprinzând un foc în mijlocul curții, s-au așezat de jur împrejur. Petru s-a așezat printre ei.
  1. O servitoare, văzându-l așezat lângă foc, l-a fixat cu privirea și a spus: "Și acesta era cu el!"
  1. Dar el a negat, zicând: "Femeie, nu-l cunosc".
  1. După puțin timp, un altul l-a văzut și i-a zis: "Și tu ești dintre ei". Dar Petru a zis: "Omule, nu sunt".
  1. După vreo oră, un altul insista, spunând: "Cu adevărat și acesta era cu el, căci este galileean".
  1. Însă Petru i-a zis: "Omule, nu știu ce spui". Și îndată, pe când încă mai vorbea, a cântat cocoșul.
  1. Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru. Petru și-a amintit de cuvântul Domnului, care îi spusese: "Înainte de a fi cântat astăzi cocoșul, mă vei renega de trei ori".
  1. Și, ieșind afară, a plâns amar.

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS
Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5.14-16; Mc 14,1-2.10-11; In 11,47-53)

Capitolul 22

55 Și, aprinzând un foc în mijlocul curții, s-au așezat de jur împrejur. Petru s-a așezat printre ei. 56 O servitoare, văzându-l așezat lângă foc, l-a fixat cu privirea și a spus: "Și acesta era cu el!" 57 Dar el a negat, zicând: "Femeie, nu-l cunosc". 58 După puțin timp, un altul l-a văzut și i-a zis: "Și tu ești dintre ei". Dar Petru a zis: "Omule, nu sunt". 59 După vreo oră, un altul insista, spunând: "Cu adevărat și acesta era cu el, căci este galileean". 60 Însă Petru i-a zis: "Omule, nu știu ce spui". Și îndată, pe când încă mai vorbea, a cântat cocoșul. 61 Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru. Petru și-a amintit de cuvântul Domnului, care îi spusese: "Înainte de a fi cântat astăzi cocoșul, mă vei renega de trei ori". 62 Și, ieșind afară, a plâns amar h.

 

Note de subsol


h Câteva manuscrise omit acest verset.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro