1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 22

  1. Când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii și cărturarii și l-au adus la Sinedriul lor.
  1. Și au zis: "Dacă tu ești Cristos, spune-ne!" El le-a spus: "Chiar dacă v-aș spune, nu m-ați crede,
  1. iar dacă v-aș întreba, nu mi-ați răspunde.
  1. De acum însă, Fiul Omului va fi așezat la dreapta puterii lui Dumnezeu".
  1. Atunci toți au spus: "Tu ești deci Fiul lui Dumnezeu?" El le-a răspuns: "Voi spuneți că eu sunt!"
  1. Atunci ei au zis: "Ce nevoie mai avem de mărturie? Căci noi înșine am auzit-o din gura lui".

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS
Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5.14-16; Mc 14,1-2.10-11; In 11,47-53)

Capitolul 22Isus înaintea Sinedriului
(Mt 26,57-68; Mc 14,53-65; In 18,13-24)
    66 Când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii și cărturarii și l-au adus la Sinedriul i lor. 67 Și au zis: "Dacă tu ești Cristos, spune-ne!" El le-a spus: "Chiar dacă v-aș spune, nu m-ați crede, 68 iar dacă v-aș întreba, nu mi-ați răspunde j. 69 De acum însă, Fiul Omului va fi așezat la dreapta puterii lui Dumnezeu". 70 Atunci toți au spus: "Tu ești deci Fiul lui Dumnezeu?" El le-a răspuns: "Voi spuneți că eu sunt!" 71 Atunci ei au zis: "Ce nevoie mai avem de mărturie? Căci noi înșine am auzit-o din gura lui".

 

Note de subsol


i Lit.: synedrion - era cea mai înaltă instituţie judecătorească la evrei, avându-şi originea în convocarea celor 70 de bătrâni realizată de Moise în Num 11,10-24. După exil, a fost reorganizat de Esdra. Preşedintele Sinedriului era întotdeauna marele preot. A încetat să mai existe după distrugerea templului (70 d.C.).
j Unele manuscrise adaugă: şi nici nu m-aţi lăsa liber.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro