1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 23

  1. Atunci Pilat i-a convocat pe arhierei, pe comandanți și poporul
  1. și le-a spus: "L-ați adus la mine pe omul acesta ca pe un instigator al poporului și, iată, judecându-l în fața voastră, nu găsesc în omul acesta nici o vină de care îl acuzați.
  1. De altfel, nici Irod, căci mi l-a trimis înapoi; iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte.
  1. Așadar, după ce-l voi pedepsi, îl voi elibera".
  1. .
  1. Atunci au început să strige împreună: "Ia-l pe acesta, eliberează-ni-l pe Baraba!"
  1. Acesta fusese aruncat în închisoare pentru o revoltă care avusese loc în cetate și pentru crimă.
  1. Pilat, dorind să-l elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou,
  1. dar ei strigau: "Răstignește-l, răstignește-l!"
  1. Pentru a treia oară le-a spus: "Dar ce rău a făcut acesta? Nu am găsit în el nici o vină care să merite moartea. De aceea îl voi pedepsi și-l voi elibera".
  1. Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fie răstignit. Și strigătele lor predominau.
  1. Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea.
  1. El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare pentru revoltă și crimă, iar pe Isus l-a lăsat în voia lor.

Isus înaintea lui Pilat
(Mt 27,1-2.11-14; Mc 15,1-5; In 18,28-38)

Capitolul 23Condamnarea lui Isus
(Mt 27,15-26; Mc 15,6-15; In 18,39-19,16)
    13 Atunci Pilat i-a convocat pe arhierei, pe comandanți și poporul 14 și le-a spus: "L-ați adus la mine pe omul acesta ca pe un instigator al poporului și, iată, judecându-l în fața voastră, nu găsesc în omul acesta nici o vină de care îl acuzați. 15 De altfel, nici Irod, căci mi l-a trimis înapoi; iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte. 16 Așadar, după ce-l voi pedepsi, îl voi elibera". 17  b. 18 Atunci au început să strige împreună: "Ia-l pe acesta, eliberează-ni-l pe Baraba!" 19 Acesta fusese aruncat în închisoare pentru o revoltă care avusese loc în cetate și pentru crimă. 20 Pilat, dorind să-l elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou, 21 dar ei strigau: "Răstignește-l, răstignește-l!" 22 Pentru a treia oară le-a spus: "Dar ce rău a făcut acesta? Nu am găsit în el nici o vină care să merite moartea. De aceea îl voi pedepsi și-l voi elibera". 23 Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fie răstignit. Și strigătele lor c predominau d. 24 Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea. 25 El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare pentru revoltă și crimă, iar pe Isus l-a lăsat în voia lor.

 

Note de subsol


b Cele mai multe şi mai importante manuscrise nu conţin acest verset. Puţine manuscrise de origine siriană introduc aici: De sărbătoarea Paştelui era necesar ca el să le elibereze pe cineva, dar plasează acest verset după v. 19. Probabil este o armonizare cu Mt 26,15 şi Mc 15,6.
c Unele manuscrise adaugă: şi ale arhiereilor.
d Sensul expresiei: strigătele lor decideau destinul lui Isus: să fie răstignit.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro