1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 23

  1. Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus.
  1. Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei care-și băteau pieptul și-l plângeau.
  1. Întorcându-se către ele, Isus le-a spus: "Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri.
  1. Căci, iată, vor veni zile în care veți spune: «Fericite cele sterile, cele care niciodată n-au născut și pieptul care n-a alăptat!»
  1. Atunci veți începe să spuneți munților: Cădeți peste noi! și colinelor: Acoperiți-ne!
  1. Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?"
  1. Împreună cu el mai erau duși doi răufăcători ca să fie uciși.
  1. Când au ajuns la locul numit Craniul, l-au răstignit pe el și pe răufăcători, unul la dreapta și altul la stânga.
  1. Atunci Isus a spus: "Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac". Apoi, ca să împartă hainele lui, au tras la sorți.
  1. Poporul stătea și privea, iar conducătorii își băteau joc de el, spunând: "Pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul".
  1. Și soldații îl luau în râs, când se apropiau de el, și-i aduceau oțet,
  1. spunând: "Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți".
  1. Deasupra lui era și o inscripție: "Acesta este regele iudeilor".
  1. Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta, spunând: "Oare nu ești tu Cristos? Salvează-te pe tine și pe noi!"
  1. Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns: "Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeași condamnare?
  1. Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre; dar el n-a făcut nici un rău".
  1. Și spunea: "Isuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta!"
  1. Iar el i-a spus: "Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis!"

Isus înaintea lui Pilat
(Mt 27,1-2.11-14; Mc 15,1-5; In 18,28-38)

Capitolul 23Pe drumul Calvarului
(Mt 27,32; Mc 15,21-22; In 19,17)
    26 Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus. 27 Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei care-și băteau pieptul și-l plângeau. 28 Întorcându-se către ele, Isus le-a spus: "Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. 29 Căci, iată, vor veni zile în care veți spune: «Fericite cele sterile, cele care niciodată n-au născut și pieptul care n-a alăptat!»
     30 Atunci veți începe să spuneți munților:
    Cădeți peste noi!
    și colinelor:
    Acoperiți-ne!

31 Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?" e 32 Împreună cu el mai erau duși doi răufăcători ca să fie uciși.

Răstignirea lui Isus
(Mt 27,33-44; Mc 15,24-32; In 19,18-27)
    33 Când au ajuns la locul numit Craniul f, l-au răstignit pe el și pe răufăcători, unul la dreapta și altul la stânga. 34 Atunci Isus a spus: "Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac" g. Apoi, ca să împartă hainele lui, au tras la sorți. 35 Poporul stătea și privea, iar conducătorii își băteau joc de el, spunând: "Pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul". 36 Și soldații îl luau în râs, când se apropiau de el, și-i aduceau oțet, 37 spunând: "Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți". 38 Deasupra lui era și o inscripție: "Acesta este regele iudeilor". 39 Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta, spunând: "Oare nu ești tu Cristos? Salvează-te pe tine și pe noi!" 40 Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns: "Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeași condamnare? 41 Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre; dar el n-a făcut nici un rău". 42 Și spunea: "Isuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta!" 43 Iar el i-a spus: "Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis!"

 

Note de subsol


e Expresia face aluzie la Ez 17,24. Sensul este următorul: 1) Dacă romanii mă tratează aşa pe mine, pe care mă consideră nevinovat, cum îi vor trata pe aceia care se vor revolta împotriva lor? 2) Dacă evreii mă tratează astfel pe mine, care am venit să-i mântuiesc, cum vor fi trataţi ei pentru faptul că mă duc la moarte?
f Evanghelistul Luca, scriind creştinilor de origine greco-romană, evită termenul folosit de ceilalţi evanghelişti: Golgotha (aram.), traducând înţelesul în limba greacă: kranion. S-a dat acest nume locului care, pe atunci, era în afara zidurilor Ierusalimului, probabil pentru forma dealului.
g Unele manuscrise importante omit : Isus a spus: "Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro