1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 23

  1. Era cam pe la ora a șasea și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a noua.
  1. Soarele s-a întunecat. Catapeteasma templului s-a sfâșiat la mijloc.
  1. Isus a strigat cu glas puternic: "Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu". Și spunând aceasta, și-a dat duhul.
  1. Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu, zicând: "Cu adevărat, omul acesta era drept".
  1. Și toate mulțimile, adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul.
  1. Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea stăteau mai deoparte și priveau acestea.

Isus înaintea lui Pilat
(Mt 27,1-2.11-14; Mc 15,1-5; In 18,28-38)

Capitolul 23Moartea lui Isus
(Mt 27,45-56; Mc 15,33-41; In 19,28-30)
    44 Era cam pe la ora a șasea și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a noua. 45 Soarele s-a întunecat. Catapeteasma templului s-a sfâșiat la mijloc. 46 Isus a strigat cu glas puternic: "Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu". Și spunând aceasta, și-a dat duhul.
     47 Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu, zicând: "Cu adevărat, omul acesta era drept". 48 Și toate mulțimile, adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul. 49 Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea stăteau mai deoparte și priveau acestea.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro