1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 23

  1. Și iată că un bărbat, numit Iosif, care făcea parte din consiliu, om bun și drept,
  1. nu fusese de acord cu planul și cu fapta lor. El era din cetatea Arimateea a Iudeilor și aștepta împărăția lui Dumnezeu.
  1. Acesta a venit la Pilat și a cerut trupul lui Isus.
  1. Luându-l jos de pe cruce, l-a înfășurat într-un giulgiu și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, în care nimeni încă nu mai fusese pus.
  1. Era ziua Pregătirii și începea sâmbăta.
  1. Atunci s-au apropiat femeile care veniseră împreună cu el din Galileea, au văzut mormântul și cum era așezat trupul lui.
  1. Apoi s-au întors și au pregătit miresme și balsamuri, iar sâmbăta s-au odihnit după Lege.

Isus înaintea lui Pilat
(Mt 27,1-2.11-14; Mc 15,1-5; In 18,28-38)

Capitolul 23Înmormântarea lui Isus
(Mt 27,57-61; Mc 15,42-47; In 19,38-42)
    50 Și iată că un bărbat, numit Iosif, care făcea parte din consiliu, om bun și drept, 51 nu fusese de acord cu planul și cu fapta lor. El era din cetatea Arimateea h a Iudeilor și aștepta împărăția lui Dumnezeu. 52 Acesta a venit la Pilat și a cerut trupul lui Isus. 53 Luându-l jos de pe cruce, l-a înfășurat într-un giulgiu și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, în care nimeni încă nu mai fusese pus. 54 Era ziua Pregătirii și începea sâmbăta i.
     55 Atunci s-au apropiat femeile care veniseră împreună cu el din Galileea, au văzut mormântul și cum era așezat trupul lui. 56 Apoi s-au întors și au pregătit miresme și balsamuri, iar sâmbăta s-au odihnit după Lege.

 

Note de subsol


h Localitate identificată de tradiţie cu Ramathaim-Zophim (1Sam 1,1; 1Mac 11,34) cam la 15 km nord-est de Lida sau 15 km sud-est de Antipatres, 35 km est de Tel-Aviv. Unii arheologi o identifică cu Ramallah.
i Lit.: licărea sâmbăta. Expresia este greu de interpretat. Nu sunt satisfăcătoare explicaţiile date de unii exegeţi: 1) că ar fi vorba de lumina soarelui; 2) că ar fi vorba de luminile aprinse de evrei în ajunul sărbătorii; 3) că ar fi vorba de luceafărul de seară. Cu siguranţă, este vorba de începutul timpului sacru al sărbătorii, adică momentul precis în care trebuia să înceteze orice muncă şi care era anunţat de un preot din interiorul templului printr-un sunet de trompetă.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro