1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 24

  1. Pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a spus: "Pace vouă!"
  1. Speriați și cuprinși de teamă, credeau că văd un duh,
  1. dar el le-a spus: "De ce v-ați tulburat și de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră?
  1. Priviți mâinile și picioarele mele căci sunt eu însumi. Pipăiți-mă și vedeți: duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine că am".
  1. Și, spunând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele.
  1. Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, le-a spus: "Aveți aici ceva de mâncare?"
  1. Ei i-au dat o bucată de pește fript.
  1. Luând-o, a mâncat-o înaintea lor.
  1. Apoi le-a spus: "Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi; că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în Profeți și în Psalmi".
  1. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile
  1. și le-a spus: "Așa este scris: Cristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi
  1. și să fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate popoarele. Începând din Ierusalim,
  1. voi veți fi martorii acestor lucruri.
  1. Și, iată, eu trimit asupra voastră pe acela pe care Tatăl l-a promis, însă voi să rămâneți în cetate, până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus".

IX. ÎNVIEREA LUI ISUS

Mormântul gol
(Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; In 20,1-13)

Capitolul 24Isus apare apostolilor
(In 20,19-23)
    36 Pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a spus: "Pace vouă!" d 37 Speriați și cuprinși de teamă, credeau că văd un duh, 38 dar el le-a spus: "De ce v-ați tulburat și de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră? 39 Priviți mâinile și picioarele mele căci sunt eu însumi. Pipăiți-mă și vedeți: duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine că am". 40 Și, spunând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele e. 41 Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, le-a spus: "Aveți aici ceva de mâncare?" 42 Ei i-au dat o bucată de pește fript. 43 Luând-o, a mâncat-o înaintea lor.

Ultimele învățături ale lui Isus

    44 Apoi le-a spus: "Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi; că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în Profeți și în Psalmi". 45 Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile 46 și le-a spus: "Așa este scris: Cristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi 47 și să fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate popoarele. Începând f din Ierusalim, 48 voi veți fi martorii acestor lucruri. 49 Și, iată, eu trimit asupra voastră pe acela pe care Tatăl l-a promis g, însă voi să rămâneți în cetate, până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus".

 

Note de subsol


d Unele manuscrise adaugă: Eu sunt, nu vă temeţi! Alte câteva omit: Pace vouă!
e Unele manuscrise omit versetul în întregime.
f Participiul se găseşte în majoritatea manuscriselor la masculin plural, acordându-se cu "voi" din v. 48. Puţine manuscrise au forma de neutru singular, referindu-se la verbul din propoziţia precedentă "să fie predicată".
g Lit.: promisiunea Tatălui.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro