1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 5

  1. După acestea, a ieșit și a văzut un vameș, cu numele de Levi, care stătea la postul lui de vamă, și i-a spus: "Urmează-mă!"
  1. Părăsind toate, s-a ridicat și l-a urmat.
  1. Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăț în casa lui. Se afla acolo o mare mulțime de vameși și alții care ședeau cu ei la masă.
  1. Fariseii și cărturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui, zicând: "De ce mâncați și beți împreună cu vameșii și păcătoșii?"
  1. Dar Isus, răspunzându-le, a zis: "Nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci bolnavii;
  1. nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepți, ci pe cei păcătoși".

Pescuirea minunată. Cei dintâi discipoli
(Mt 4,18-22; Mc 1,16-20)

Capitolul 5Chemarea lui Levi
(Mt 9,9-13; Mc 2,13-17)
    27 După acestea, a ieșit și a văzut un vameș e, cu numele de Levi, care stătea la postul lui de vamă, și i-a spus: "Urmează-mă!" 28 Părăsind toate, s-a ridicat și l-a urmat. 29 Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăț în casa lui. Se afla acolo o mare mulțime de vameși și alții care ședeau cu ei la masă. 30 Fariseii și cărturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui, zicând: "De ce mâncați și beți împreună cu vameșii și păcătoșii?" 31 Dar Isus, răspunzându-le, a zis: "Nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci bolnavii; 32 nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepți, ci pe cei păcătoși".

 

Note de subsol


e Vameşii erau evrei responsabili cu colectarea taxelor indirecte pentru romani. În regiunile supuse prefecţilor şi guvernatorilor romani: Iudeea, Samaria, Idumeea, taxele directe erau strânse de perceptori angajaţi direct de către romani. Celelalte taxe erau adunate de un responsabil care era ajutat de vameşi. Ei plăteau în avans suma pe care o aşteptau romanii, după care puteau recupera suma plătită. Sistemul favoriza abuzurile şi necinstea. La Cafarnaum exista un asemenea post de vamă, întrucât pe aici trecea marele drum comercial de la Acro la Damasc.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro