1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

    1. Într-o zi de sâmbătă, trecea printre lanuri de grâu, iar discipolii lui rupeau spice, le frecau în palmă și le mâncau.
    1. Însă unii dintre farisei au spus: "De ce faceți ceea ce nu este permis sâmbăta?"
    1. Isus le-a răspuns: "Nu ați citit ce a făcut David când era flămând, el și cei care erau cu el,
    1. când a intrat în casa lui Dumnezeu și, luând pâinile ofrandei, pe care nu aveau voie să le mănânce decât numai preoții, a mâncat și a dat și celor ce erau cu el?"
    1. Și le-a spus: "Fiul Omului este stăpânul sâmbetei".

Spicele rupte în zi de sâmbătă
(Mt 12,1-8; Mc 2,23-28)

Capitolul 6

1 Într-o zi de sâmbătă, trecea printre lanuri de grâu, iar discipolii lui rupeau spice, le frecau în palmă și le mâncau. 2 Însă unii dintre farisei au spus: "De ce faceți ceea ce nu este permis sâmbăta?" 3 Isus le-a răspuns: "Nu ați citit ce a făcut David când era flămând, el și cei care erau cu el, 4 când a intrat în casa lui Dumnezeu și, luând pâinile ofrandei, pe care nu aveau voie să le mănânce decât numai preoții, a mâncat și a dat și celor ce erau cu el?" 5 Și le-a spus: "Fiul Omului este stăpânul sâmbetei" a.

 

Note de subsol


a Codicele D adaugă la v. 5: În aceeaşi zi, văzând pe cineva care lucra în zi de sâmbătă, i-a spus: "Omule, dacă ştii ceea ce faci, ferice de tine; dar dacă nu ştii, eşti un blestemat şi un nelegiuit".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro