1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 7

  1. Discipolii l-au înștiințat pe Ioan despre toate acestea. Ioan a chemat doi dintre discipolii săi
  1. și i-a trimis la Domnul, spunând: "Tu ești cel care trebuie să vină, sau să așteptăm pe altul?"
  1. Când au ajuns la el, bărbații aceia i-au spus: "Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine, spunând: «Tu ești acela care trebuie să vină, sau să așteptăm pe altul?»"
  1. În ceasul acela îi vindecase pe mulți de boli, de infirmități și de duhuri rele, iar multor orbi le dăruise vederea.
  1. Atunci le-a răspuns: "Mergeți și spuneți lui Ioan ceea ce ați văzut și ați auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună
  1. și fericit este cel care nu se scandalizează de mine".
  1. Când au plecat trimișii lui Ioan, a început să spună către mulțimi despre Ioan: "Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie legănată de vânt?
  1. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce sunt îmbrăcați în haine scumpe și trăiesc în desfătare sunt în palate regale.
  1. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, și mai mult decât un profet.
  1. Acesta este cel despre care s-a scris: Iată, îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea înaintea ta.
  1. Căci eu vă spun: nimeni dintre cei născuți din femeie nu este mai mare decât Ioan; însă cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el.
  1. Tot poporul care-l asculta și vameșii l-au recunoscut pe Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan.
  1. Dar fariseii și învățații Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, căci nu s-au lăsat botezați de el.
  1. Așadar, cu cine îi voi compara pe oamenii acestei generații? Cu cine se aseamănă?
  1. Ei sunt asemenea copiilor care stau în piață și strigă unii către alții: «V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns».
  1. Căci a venit Ioan Botezătorul, care nu mănâncă pâine și nu bea vin, iar voi spuneți: «Are diavol».
  1. A venit Fiul Omului, care mănâncă și bea, iar voi spuneți: «Iată un mâncăcios și un băutor, prieten cu vameșii și păcătoșii!»
  1. Dar Înțelepciunii i s-a dat dreptate de către toți fiii ei".

Vindecarea servitorului centurionului
(Mt 8,5-13; In 4,43-54)

Capitolul 7Mărturia lui Isus despre Ioan
(Mt 11,2-19)
    18 Discipolii l-au înștiințat pe Ioan despre toate acestea. Ioan a chemat doi dintre discipolii săi 19 și i-a trimis la Domnul, spunând: "Tu ești cel care trebuie să vină, sau să așteptăm pe altul?" 20 Când au ajuns la el, bărbații aceia i-au spus: "Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine, spunând: «Tu ești acela care trebuie să vină, sau să așteptăm pe altul?»" 21 În ceasul acela îi vindecase pe mulți de boli, de infirmități și de duhuri rele, iar multor orbi le dăruise vederea. 22 Atunci le-a răspuns: "Mergeți și spuneți lui Ioan ceea ce ați văzut și ați auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună 23 și fericit este cel care nu se scandalizează de mine".
     24 Când au plecat trimișii lui Ioan, a început să spună către mulțimi despre Ioan: "Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie legănată de vânt? 25 Dar ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce sunt îmbrăcați în haine scumpe și trăiesc în desfătare sunt în palate regale. 26 Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, și mai mult decât un profet. 27 Acesta este cel despre care s-a scris:
    Iată, îl trimit pe îngerul meu
    înaintea feței tale,
    care va pregăti calea înaintea ta
.
28 Căci eu vă spun: nimeni dintre cei născuți din femeie nu este mai mare decât Ioan; însă cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. 29 Tot poporul care-l asculta și vameșii l-au recunoscut pe Dumnezeu f, botezându-se cu botezul lui Ioan. 30 Dar fariseii și învățații Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, căci nu s-au lăsat botezați de el.
     31 Așadar, cu cine îi voi compara pe oamenii acestei generații? Cu cine se aseamănă? 32 Ei sunt asemenea copiilor care stau în piață și strigă unii către alții:
    «V-am cântat din fluier și n-ați jucat,
    v-am cântat de jale și n-ați plâns».
33 Căci a venit Ioan Botezătorul, care nu mănâncă pâine și nu bea vin, iar voi spuneți: «Are diavol». 34 A venit Fiul Omului, care mănâncă și bea, iar voi spuneți: «Iată un mâncăcios și un băutor, prieten cu vameșii și păcătoșii!» 35 Dar Înțelepciunii i s-a dat dreptate de către toți fiii ei".

 

Note de subsol


f Lit: i-au dat dreptate lui Dumnezeu.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro