1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 8

    1. Și după aceea, el trecea prin cetăți și sate, predicând și ducând vestea cea bună a împărăției lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu el;
    1. de asemenea, unele dintre femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli: Maria, numită Magdalena, din care scosese șapte diavoli,
    1. și Ioana, soția lui Cuza, administrator al lui Irod, Suzana și multe altele care îi slujeau cu ceea ce aveau.

Femeile evlavioase

Capitolul 8

1 Și după aceea, el trecea prin cetăți și sate, predicând și ducând vestea cea bună a împărăției lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu el; 2 de asemenea, unele dintre femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli: Maria a, numită Magdalena b, din care scosese șapte diavoli c, 3 și Ioana, soția lui Cuza, administrator al lui Irod, Suzana și multe altele care îi slujeau cu ceea ce aveau.

 

Note de subsol


a Nu avem nici un motiv s-o identificăm pe Maria Magdalena cu femeia păcătoasă din Lc 7,36-50 şi nici cu Maria, sora Martei (Lc 10,38-42). Singurele informaţii pe care ni le dă Evanghelia sunt: 1) din ea Isus a scos şapte diavoli; 2) este prima căreia i s-a arătat Isus după înviere (In 20,11-18; Mt 28,9-10; Mc 16,9-11).
b Maria provine din cetatea Magdala, în ebraică Migdal = turn, termen folosit deseori în VT ca nume propriu (Ex 14,2). Pe locul vechii aşezări se află azi localitatea Migdal, la 5 km nord de Tiberiada, pe malul vestic al lacului Genezaret.
c Faptul că Maria Magdalena fusese posedată nu înseamnă că era păcătoasă, deoarece posedarea este o suferinţă pe care Dumnezeu o poate permite pentru motive diverse. De aceea, evanghelistul insistă asupra termenului "vindecare" şi nu "exorcizare". E posibil ca numărul 7, expresia plinătăţii, să evoce un caz grav de posedare, ori posedare repetată (Lc 11,26).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro