1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 8

  1. Și au tras la mal în ținutul gherasenilor, care este de partea cealaltă a Galileii.
  1. După ce a coborât [Isus] pe uscat, i-a ieșit înainte un om din cetate, care era posedat de diavol. De mult timp nu mai purta îmbrăcăminte și nici nu locuia în casă, ci în morminte.
  1. Când l-a văzut pe Isus, strigând, s-a aruncat la pământ în fața lui și, cu glas puternic, i-a spus: "Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te rog să nu mă chinuiești!",
  1. pentru că el îi poruncise duhului necurat să iasă din om. De fapt, de multe ori pusese stăpânire pe el. Pentru a fi păzit, fusese legat cu cătușe la mâini și lanțuri la picioare, dar, sfărâmând orice legătură, era gonit de diavol în pustiu.
  1. Atunci Isus, l-a întrebat: "Care-ți este numele?" El i-a răspuns: "Legiune", căci intraseră mulți diavoli în el.
  1. Și-l rugau să nu le poruncească să intre în abis.
  1. Era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte; și l-au rugat să le dea voie să intre în ei, iar el le-a dat voie.
  1. Atunci diavolii au ieșit din om și au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptă în lac și s-a înecat.
  1. Când au văzut paznicii ce s-a întâmplat, au alergat să dea de știre în cetate și în sate.
  1. Iar ei au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Isus; l-au găsit pe omul din care ieșiseră diavolii îmbrăcat și întreg la minte, așezat la picioarele lui Isus. Și i-a cuprins frica.
  1. Însă, când cei care au văzut au povestit cum a fost salvat cel posedat de diavol,
  1. toată mulțimea dimprejurul gherasenilor l-a rugat pe Isus să se îndepărteze de la ei, căci erau cuprinși de o mare frică. Atunci, urcându-se în barcă, s-a întors.
  1. Omul din care fuseseră scoși diavolii îl ruga să-l [lase să] rămână cu el, însă l-a trimis, spunând:
  1. "Întoarce-te acasă și povestește tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine". Iar el a plecat, vestind în întreaga cetate ceea ce a făcut Isus pentru el.

Femeile evlavioase

Capitolul 8Isus vindecă un om posedat de diavol
în ținutul gherasenilor

(Mt 8,28-34; Mc 5,1-20)
    26 Și au tras la mal în ținutul gherasenilor f, care este de partea cealaltă a Galileii. 27 După ce a coborât [Isus] pe uscat, i-a ieșit înainte un om din cetate, care era posedat de diavol. De mult timp nu mai purta îmbrăcăminte și nici nu locuia în casă, ci în morminte. 28 Când l-a văzut pe Isus, strigând, s-a aruncat la pământ în fața lui și, cu glas puternic, i-a spus: "Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te rog să nu mă chinuiești!" g, 29 pentru că el îi poruncise duhului necurat să iasă din om. De fapt, de multe ori pusese stăpânire pe el. Pentru a fi păzit, fusese legat cu cătușe la mâini și lanțuri la picioare, dar, sfărâmând orice legătură, era gonit de diavol în pustiu. 30 Atunci Isus, l-a întrebat: "Care-ți este numele?" El i-a răspuns: "Legiune", căci intraseră mulți diavoli în el. 31 Și-l rugau să nu le poruncească să intre în abis h.
     32 Era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte; și l-au rugat să le dea voie să intre în ei, iar el le-a dat voie. 33 Atunci diavolii au ieșit din om și au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptă în lac și s-a înecat i.
     34 Când au văzut paznicii ce s-a întâmplat, au alergat să dea de știre în cetate și în sate. 35 Iar ei au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Isus; l-au găsit pe omul din care ieșiseră diavolii îmbrăcat și întreg la minte, așezat la picioarele lui Isus. Și i-a cuprins frica. 36 Însă, când cei care au văzut au povestit cum a fost salvat cel posedat de diavol, 37 toată mulțimea dimprejurul gherasenilor l-a rugat pe Isus să se îndepărteze de la ei, căci erau cuprinși de o mare frică. Atunci, urcându-se în barcă, s-a întors.
     38 Omul din care fuseseră scoși diavolii îl ruga să-l [lase să] rămână cu el, însă l-a trimis, spunând: 39 "Întoarce-te acasă și povestește tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine". Iar el a plecat, vestind în întreaga cetate ceea ce a făcut Isus pentru el.

 

Note de subsol


f Numele ţinutului este foarte mult discutat. Majoritatea manuscriselor propun: ghergheseni pentru că aşezarea localităţii Gherasa nu corespunde cu descrierea din Evanghelie. Dar varianta gheraseni pare cea mai probabilă în Luca, întrucât este varianta cea mai dificilă şi cea mai frecventă în primele manuscrise ale Evangheliei după sfântul Luca. Gherasa (actualul Gherash) este o localitate în Transiordania la cca. 50 km sud-est de lacul Genezaret, situat în regiunea Decapole din munţii Ghilead, la marginea pustiului spre est. Origene, vizitând aşezarea, notează că este o localitate din Arabia care nu are în apropiere nici mare şi nici lac în care ar fi putut să se arunce porcii. Oricât ar fi de dificilă stabilirea cu exactitate a numelui localităţii, învăţătura religioasă a relatării rămâne clară.
g Lit.: nu mă pune la încercare; basanos - rădăcina verbului folosit în greacă - era o piatră din Lidia folosită pentru recunoaşterea aurului, prin frecare.
h În cosmologia semitică, sub pământ se află "apele de dedesubt" care simbolizează "haosul" în luptă cu lumea creată de Dumnezeu (Gen 1,2). Diavolii sunt condamnaţi să fie închişi în acest haos în mod definitiv, pe când oamenilor le este oferită posibilitatea alegerii personale.
i Faptul este interpretat de mulţi ca o manifestare a nemulţumirii lui Dumnezeu pentru prezenţa în număr aşa de mare a animalelor considerate de evrei necurate. Lc 11,24 spune că duhurile necurate, alungate din oameni, caută loc de refugiu în pustiu, morminte sau chiar în persoane demente. Întrucât porcii erau animale sacre pentru unele culte păgâne şi erau jertfiţi diavolilor (1Cor 10,20), "duhurile necurate" puteau găsi în aceste "animale necurate" un loc potrivit de refugiu.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro