1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 8

  1. Când s-a întors Isus, a fost primit de mulțime, căci toți îl așteptau.
  1. Și iată că a venit un bărbat cu numele Iair, care era conducătorul sinagogii și, căzând la picioarele lui Isus, îl ruga să vină în casa lui
  1. fiindcă avea o singură fiică, în jur de doisprezece ani, care era pe moarte. Pe când se ducea, mulțimile îl îmbulzeau.
  1. O femeie, având hemoragie de doisprezece ani, care își cheltuise toată avuția cu medicii și care nu putuse fi vindecată de nimeni,
  1. apropiindu-se pe la spate, i-a atins ciucurii mantiei și îndată hemoragia ei s-a oprit.
  1. Atunci Isus a spus: "Cine m-a atins?" Fiindcă toți negau, Petru i-a zis: "Învățătorule, mulțimile se îmbulzesc și te îngrămădesc".
  1. Însă Isus a spus: "Cineva m-a atins, pentru că am simțit că o putere a ieșit din mine".
  1. Atunci femeia, văzând că nu poate rămâne ascunsă, a venit tremurând și, aruncându-se la picioarele lui, a mărturisit în fața întregului popor din ce cauză l-a atins și cum a fost vindecată imediat.
  1. Iar el i-a spus: "Fiică, credința ta te-a mântuit; mergi în pace!"
  1. Pe când încă mai vorbea, a venit cineva de la conducătorul sinagogii, spunând: "Fiica ta a murit. Nu-l mai deranja pe Învățător!"
  1. Când a auzit, Isus i-a răspuns: "Nu te teme, crede numai și ea va fi mântuită!"
  1. Venind deci la casa lui, nu a permis nimănui să intre cu el, decât lui Petru, Ioan și Iacob, tatălui și mamei fetei.
  1. Toți plângeau și își băteau pieptul pentru ea. Dar el le-a spus: "Nu plângeți, fiindcă nu a murit, ci doarme!"
  1. Iar ei îl luau în râs, știind că murise.
  1. Atunci el, prinzând-o de mână, a strigat: "Copilă, scoală-te!"
  1. Și sufletul ei s-a întors și ea s-a ridicat imediat. Iar el a poruncit să i se dea să mănânce.
  1. Părinții ei au rămas uluiți, dar el le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.

Femeile evlavioase

Capitolul 8Vindecarea unei femei și învierea fiicei lui Iair
(Mt 9,18-26; Mc 5,21-43)
    40 Când s-a întors Isus, a fost primit de mulțime, căci toți îl așteptau. 41 Și iată că a venit un bărbat cu numele Iair, care era conducătorul sinagogii și, căzând la picioarele lui Isus, îl ruga să vină în casa lui 42 fiindcă avea o singură fiică, în jur de doisprezece ani, care era pe moarte.
    Pe când se ducea, mulțimile îl îmbulzeau. 43 O femeie, având hemoragie de doisprezece ani, care își cheltuise toată avuția cu medicii j și care nu putuse fi vindecată de nimeni, 44 apropiindu-se pe la spate, i-a atins ciucurii k mantiei și îndată hemoragia ei s-a oprit. 45 Atunci Isus a spus: "Cine m-a atins?" Fiindcă toți negau, Petru i-a zis: "Învățătorule, mulțimile se îmbulzesc și te îngrămădesc" l. 46 Însă Isus a spus: "Cineva m-a atins, pentru că am simțit că o putere a ieșit din mine". 47 Atunci femeia, văzând că nu poate rămâne ascunsă, a venit tremurând și, aruncându-se la picioarele lui, a mărturisit în fața întregului popor din ce cauză l-a atins și cum a fost vindecată imediat. 48 Iar el i-a spus: "Fiică, credința ta te-a mântuit; mergi în pace!"
     49 Pe când încă mai vorbea, a venit cineva de la conducătorul sinagogii, spunând: "Fiica ta a murit. Nu-l mai deranja pe Învățător!" 50 Când a auzit, Isus i-a răspuns: "Nu te teme, crede numai și ea va fi mântuită!" 51 Venind deci la casa lui, nu a permis nimănui să intre cu el, decât lui Petru, Ioan și Iacob, tatălui și mamei fetei. 52 Toți plângeau și își băteau pieptul pentru ea. Dar el le-a spus: "Nu plângeți, fiindcă nu a murit, ci doarme!" 53 Iar ei îl luau în râs, știind că murise. 54 Atunci el, prinzând-o de mână, a strigat: "Copilă, scoală-te!" 55 Și sufletul ei s-a întors și ea s-a ridicat imediat. Iar el a poruncit să i se dea să mănânce. 56 Părinții ei au rămas uluiți, dar el le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.

 

Note de subsol


j Unele manuscrise omit: care îşi cheltuise toată avuţia cu medicii, probabil pe considerentul că Luca, fiind medic, nu putea accepta o expresie defavorabilă la adresa colegilor de breaslă.
k Împletitură din trei fire albe şi unul albastru care orna fiecare din cele patru colţuri ale mantiei la evrei.
l Unele manuscrise adaugă: şi tu spui: Cine m-a atins?; probabil armonizare cu Mc 5,31.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro