1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

  1. După ce s-au întors, apostolii i-au povestit tot ceea ce au făcut, iar el, luându-i cu sine, s-a retras într-o cetate numită Betsaida.
  1. Când au aflat mulțimile, au mers după el. El le-a primit și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, vindecându-i pe bolnavi.
  1. Începuse să se lase înserarea; atunci cei doisprezece s-au apropiat și i-au spus: "Dă drumul mulțimii pentru ca, mergând prin satele și ținuturile dimprejur, să-și găsească adăpost și de mâncare, pentru că suntem într-un ținut pustiu".
  1. El însă le-a spus: "Dați-le voi să mănânce". Dar ei au răspuns: "Nu avem decât cinci pâini și doi pești. Doar dacă ne-am duce noi să cumpărăm de mâncare pentru tot poporul acesta!"
  1. Erau cam cinci mii de bărbați. Atunci a zis discipolilor săi: "Puneți-i să se așeze în grupuri de câte cincizeci!"
  1. Ei au făcut astfel și i-au așezat pe toți.
  1. Atunci, luând cele cinci pâini și cei doi pești, a privit spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt și le-a dat discipolilor ca să le pună înaintea mulțimii.
  1. Toți au mâncat și s-au săturat și au strâns din ceea ce a rămas douăsprezece coșuri cu bucăți.

Misiunea apostolilor
(Mt 10,1.5.8-14; Mc 6,7-13)

Capitolul 9Întoarcerea apostolilor și înmulțirea pâinilor
(Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; In 6,1-13)
    10 După ce s-au întors, apostolii i-au povestit tot ceea ce au făcut, iar el, luându-i cu sine, s-a retras într-o cetate numită Betsaida. 11 Când au aflat mulțimile, au mers după el. El le-a primit și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, vindecându-i pe bolnavi c.
     12 Începuse să se lase înserarea; atunci cei doisprezece s-au apropiat și i-au spus: "Dă drumul mulțimii pentru ca, mergând prin satele și ținuturile dimprejur, să-și găsească adăpost și de mâncare, pentru că suntem într-un ținut pustiu". 13 El însă le-a spus: "Dați-le voi să mănânce". Dar ei au răspuns: "Nu avem decât cinci pâini și doi pești. Doar dacă ne-am duce noi să cumpărăm de mâncare pentru tot poporul acesta!" 14 Erau cam cinci mii de bărbați. Atunci a zis discipolilor săi: "Puneți-i să se așeze în grupuri de câte cincizeci!" 15 Ei au făcut astfel și i-au așezat pe toți. 16 Atunci, luând cele cinci pâini și cei doi pești, a privit spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt și le-a dat discipolilor ca să le pună înaintea mulțimii. 17 Toți au mâncat și s-au săturat și au strâns din ceea ce a rămas douăsprezece coșuri cu bucăți.

 

Note de subsol


c Lit.: i-a vindecat pe cei care aveau nevoie de îngrijire.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro