1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

  1. Și au venit la Ierihon. Pe când ieșea din Ierihon cu discipolii săi și cu o mulțime numeroasă, un cerșetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, ședea la marginea drumului.
  1. Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige și să spună: "Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!"
  1. Mulți îl certau ca să tacă, însă el striga și mai tare: "Fiul lui David, îndură-te de mine!"
  1. Oprindu-se, Isus a spus: "Chemați-l!" Și l-au chemat pe orb, spunându-i: "Curaj, ridică-te, te cheamă".
  1. Iar el, aruncându-și haina, a sărit în picioare și a venit la Isus.
  1. Isus l-a întrebat: "Ce vrei să fac pentru tine?" Orbul i-a spus: "Rabbuni, să-mi recapăt vederea".
  1. Atunci Isus i-a zis: "Mergi, credința ta te-a mântuit!" Îndată și-a recăpătat vederea și îl urma pe cale.

Căsătoria și divorțul
(Mt 19,1-9)

Capitolul 10Vindecarea orbului din Ierihon
(Mt 20,29-39; Lc 18,35-43)
    46 Și au venit la Ierihon. Pe când ieșea din Ierihon cu discipolii săi și cu o mulțime numeroasă, un cerșetor orb, Bartimeu g, fiul lui Timeu, ședea la marginea drumului. 47 Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige și să spună: "Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!" 48 Mulți îl certau ca să tacă, însă el striga și mai tare: "Fiul lui David, îndură-te de mine!" 49 Oprindu-se, Isus a spus: "Chemați-l!" Și l-au chemat pe orb, spunându-i: "Curaj, ridică-te, te cheamă". 50 Iar el, aruncându-și haina, a sărit în picioare și a venit la Isus. 51 Isus l-a întrebat: "Ce vrei să fac pentru tine?" Orbul i-a spus: "Rabbuni h, să-mi recapăt vederea". 52 Atunci Isus i-a zis: "Mergi, credința ta te-a mântuit!" Îndată și-a recăpătat vederea și îl urma pe cale.

 

Note de subsol


g Este un cuvânt de origine aramaică. Etimologic ar putea însemna "fiul necuratului" sau "fiul orbului".
h Este un titlu acordat unei persoane stimate pentru ştiinţa şi autoritatea acesteia. În aramaică înseamnă "Marele meu", "Domnul meu", "Învăţătorule".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro