1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

  1. În ziua următoare, ieșind ei din Betania, lui i s-a făcut foame.
  1. Văzând de departe un smochin înfrunzit, s-a dus acolo, doar va găsi ceva în el. Când a ajuns la el, n-a găsit nimic decât frunze, pentru că nu era timpul smochinelor.
  1. Și i-a zis: "Nimeni să nu mai mănânce rod din tine în veci!" Iar discipolii lui ascultau.
  1. Dimineața, când au trecut din nou pe acolo, au văzut smochinul uscat din rădăcină.
  1. Amintindu-și, Petru i-a spus: "Învățătorule, iată, smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat".
  1. Răspunzând, Isus le-a zis: "Aveți credință în Dumnezeu!
  1. Adevăr vă spun: oricine ar spune acestui munte «Ridică-te și aruncă-te în mare» și nu s-ar îndoi în inima lui, ci ar crede că se va împlini ceea ce spune, i se va da.
  1. De aceea vă spun: tot ceea ce veți cere în rugăciune, credeți că ați primit deja și vi se va da.

V. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN IERUSALIM

Intrarea lui Isus în Ierusalim
(Mt 21,1-16; Lc 19,28-40; In 12,12-16)

Capitolul 11Smochinul blestemat
(Mt 21,18-19)
    12 În ziua următoare, ieșind ei din Betania, lui i s-a făcut foame. 13 Văzând de departe un smochin înfrunzit, s-a dus acolo, doar va găsi ceva în el. Când a ajuns la el, n-a găsit nimic decât frunze b, pentru că nu era timpul smochinelor. 14 Și i-a zis: "Nimeni să nu mai mănânce rod din tine în veci!" Iar discipolii lui ascultau.

Credința și rugăciunea
(Mt 21,20-22)
    20 Dimineața, când au trecut din nou pe acolo, au văzut smochinul uscat din rădăcină. 21 Amintindu-și, Petru i-a spus: "Învățătorule, iată, smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat". 22 Răspunzând, Isus le-a zis: "Aveți credință în Dumnezeu! 23 Adevăr vă spun: oricine ar spune acestui munte «Ridică-te și aruncă-te în mare» și nu s-ar îndoi în inima lui, ci ar crede că se va împlini ceea ce spune, i se va da. 24 De aceea vă spun: tot ceea ce veți cere în rugăciune, credeți că ați primit deja și vi se va da.

 

Note de subsol


b Prin această acţiune simbolică, Isus vrea să-i facă pe ucenici să înţeleagă că soarta Israelului era hotărâtă întrucât religiozitatea lui era doar exterioară, credinţa nu aducea roade. În sensul acesta se exprimaseră profeţii, folosind de multe ori imaginea smochinului şi a viţei de vie neroditoare (Is 5,1-7; Ier 8,13; Mih 7,1-2).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro