1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 11

    1. Apoi au venit la Ierusalim și, intrând în templu, a început să-i alunge pe cei care vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei.
    1. Și nu permitea nimănui să care vreun vas prin templu.
    1. Îi învăța și le spunea: "Nu este scris oare: Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele? Dar voi ați făcut-o peștera tâlharilor".
    1. Arhiereii și cărturarii au auzit și căutau cum să-l dea la moarte; dar se temeau de el pentru că toată mulțimea era încântată de învățătura lui.

V. ACTIVITATEA LUI ISUS ÎN IERUSALIM

Intrarea lui Isus în Ierusalim
(Mt 21,1-16; Lc 19,28-40; In 12,12-16)

Capitolul 11Alungarea vânzătorilor din templu
(Mt 21,12-17; Lc 19,45-48; In 2,13-22)
    15 Apoi au venit la Ierusalim și, intrând în templu, a început să-i alunge pe cei care vindeau și cumpărau în templu c, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei. 16 Și nu permitea nimănui să care vreun vas prin templu. 17 Îi învăța și le spunea: "Nu este scris oare:
    Casa mea se va numi casă de rugăciune
    pentru toate popoarele?

    Dar voi ați făcut-o peștera tâlharilor".
18 Arhiereii și cărturarii au auzit și căutau cum să-l dea la moarte; dar se temeau de el d pentru că toată mulțimea era încântată de învățătura lui.

 

Note de subsol


c Scena se petrece în curtea păgânilor, unde se vindeau animalele pentru sacrificiile de la templu, vinul, untdelemnul şi sarea. Tot aici se schimbau monedele greceşti şi romane ale pelerinilor în moneda ebraică (shekel), singura admisă pentru plătirea taxelor pentru templu.
d Faptul că în acţiunea lui Isus nu intervin nici gărzile templului şi nici soldaţii romani se explică prin aceea că poporul aproba gestul său. De fapt, acţiunea lui Isus nu viza distrugerea cultului, ci înlăturarea abuzurilor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro