1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 13

    1. Când veți vedea urâciunea pustiirii stând acolo unde nu trebuie" - cel care citește să înțeleagă - "cei care sunt în Iudeea să fugă în munți;

VI. DISCURSUL ESCATOLOGIC

Anunțarea distrugerii templului
(Mt 24,1-2; Lc 21,5-6)

Capitolul 13Devastarea Ierusalimului
(Mt 24,15-28; Lc 21,20-24)
    14 Când veți vedea urâciunea pustiirii b stând acolo unde nu trebuie" - cel care citește să înțeleagă - "cei care sunt în Iudeea să fugă în munți;

 

Note de subsol


b Expresia literală este profanarea devastatoare şi derivă din Dan 9,27; 11,31; 12,11. Se face aluzie la un altar păgân închinat lui Zeus de Antioh al IV-lea Epifanul în decembrie 167 î.C. în templul din Ierusalim (1Mac 1,54). Profeţia lui Isus s-a împlinit în anul 68 d.C., când zeloţii au pătruns în templu şi au comis crime care au provocat cucerirea Ierusalimului şi distrugerea templului de către romani în anul 70 d.C.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro