1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 13

  1. Apoi, stând pe Muntele Măslinilor, în fața templului, Petru, Iacob, Ioan și Andrei l-au întrebat aparte:
  1. "Spune-ne, când se vor întâmpla acestea și care este semnul când toate acestea vor începe să se împlinească?"
  1. Isus a început să le spună: "Aveți grijă să nu vă înșele cineva.
  1. Vor veni mulți în numele meu spunând: «Eu sunt» și vor înșela pe mulți.
  1. Când veți auzi despre războaie și zvonuri de războaie, nu vă înspăimântați, căci trebuie să se întâmple, dar nu este încă sfârșitul.
  1. Se va ridica un popor împotriva altui popor și un imperiu împotriva altui imperiu. Vor fi cutremure în diferite locuri; va fi foamete. Acestea sunt începutul durerilor.
  1. Dar aveți grijă de voi înșivă: vă vor da pe mâna sinedriilor și vă vor bate prin sinagogi și veți fi duși înaintea guvernanților și a regilor din cauza mea, ca mărturie pentru ei,
  1. dar mai întâi trebuie vestită evanghelia la toate popoarele.
  1. Când vă vor duce să vă predea, nu vă preocupați ce veți spune, ci spuneți ceea ce vi se va da în ceasul acela, pentru că nu sunteți voi cei care vorbiți, ci Duhul Sfânt.
  1. Frate pe frate va da la moarte și tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinților și-i vor ucide.
  1. Și veți fi dușmăniți de toți din cauza numelui meu. Însă, cine va rămâne statornic până la sfârșit, acela va fi mântuit.

VI. DISCURSUL ESCATOLOGIC

Anunțarea distrugerii templului
(Mt 24,1-2; Lc 21,5-6)

Capitolul 13Începutul durerilor și persecuțiilor
(Mt 10,17-22; 24,3-14; Lc 21,7-19)
    3 Apoi, stând pe Muntele Măslinilor, în fața templului, Petru, Iacob, Ioan și Andrei l-au întrebat aparte: 4 "Spune-ne, când se vor întâmpla acestea și care este semnul când toate acestea vor începe să se împlinească?"
     5 Isus a început să le spună: "Aveți grijă să nu vă înșele cineva. 6 Vor veni mulți în numele meu spunând: «Eu sunt» și vor înșela pe mulți. 7 Când veți auzi despre războaie și zvonuri de războaie, nu vă înspăimântați, căci trebuie să se întâmple, dar nu este încă sfârșitul. 8 Se va ridica un popor împotriva altui popor și un imperiu împotriva altui imperiu. Vor fi cutremure în diferite locuri; va fi foamete. Acestea sunt începutul durerilor.
     9 Dar aveți grijă de voi înșivă: vă vor da pe mâna sinedriilor și vă vor bate prin sinagogi și veți fi duși înaintea guvernanților și a regilor din cauza mea, ca mărturie pentru ei, 10 dar mai întâi trebuie vestită evanghelia la toate popoarele.
     11 Când vă vor duce să vă predea, nu vă preocupați ce veți spune, ci spuneți ceea ce vi se va da în ceasul acela, pentru că nu sunteți voi cei care vorbiți, ci Duhul Sfânt. 12 Frate pe frate va da la moarte și tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinților și-i vor ucide. 13 Și veți fi dușmăniți de toți din cauza numelui meu. Însă, cine va rămâne statornic până la sfârșit, acela va fi mântuit.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro