1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 13

  1. Despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii în cer, nici Fiul, ci doar Tatăl.
  1. Aveți grijă! Vegheați, pentru că nu știți când va fi timpul.
  1. Așa cum un om, plecând în călătorie, își lasă casa și dă puterea servitorilor săi, fiecăruia îndatorirea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze;
  1. vegheați, așadar, căci nu știți când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau în zori,
  1. ca nu cumva, venind pe neașteptate, să vă găsească dormind.
  1. Iar ceea ce vă spun vouă o spun tuturor: Vegheați!"

VI. DISCURSUL ESCATOLOGIC

Anunțarea distrugerii templului
(Mt 24,1-2; Lc 21,5-6)

Capitolul 13Îndemn la vigilență
(Mt 24,36-44)
    32 Despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii în cer, nici Fiul, ci doar Tatăl. 33 Aveți grijă! Vegheați d, pentru că nu știți când va fi timpul. 34 Așa cum un om, plecând în călătorie, își lasă casa și dă puterea servitorilor săi, fiecăruia îndatorirea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze; 35 vegheați, așadar, căci nu știți când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau în zori, 36 ca nu cumva, venind pe neașteptate, să vă găsească dormind. 37 Iar ceea ce vă spun vouă o spun tuturor: Vegheați!"

 

Note de subsol


d Multe manuscrise adaugă: şi rugaţi-vă! probabil pentru a se armoniza cu Mc 14,38.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro