1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 14

    1. În prima zi a Azimelor, când se jertfea Paștele, discipolii săi i-au spus: "Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele?"
    1. Atunci a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus: "Mergeți în cetate și vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă; mergeți după el
    1. și acolo unde va intra spuneți stăpânului casei că învățătorul zice: «Unde este camera mea, în care să mănânc Paștele cu discipolii mei?»
    1. El vă va arăta o sală mare, la etaj, gata aranjată. Pregătiți acolo pentru noi".
    1. Discipolii au ieșit și au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese și au pregătit Paștele.

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 14Pregătirea cinei pascale
(Mt 26,17-19; Lc 22,7-13)
    12 În prima zi a Azimelor, când se jertfea Paștele b, discipolii săi i-au spus: "Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele?" 13 Atunci a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus: "Mergeți în cetate și vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă; mergeți după el 14 și acolo unde va intra spuneți stăpânului casei că învățătorul zice: «Unde este camera mea, în care să mănânc Paștele cu discipolii mei?» 15 El vă va arăta o sală mare, la etaj, gata aranjată. Pregătiți acolo pentru noi". 16 Discipolii au ieșit și au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese și au pregătit Paștele.

 

Note de subsol


b Ceremonialul jertfirii mielului pascal se desfăşura la templu în după-amiaza zilei de 14 Nisan. Mieii erau prezentaţi preoţilor la intrarea spre altarul de jertfă. Un sunet de trâmbiţă dădea semnalul de începere a fiecărui sacrificiu. Sângele era adunat de un preot şi era vărsat înaintea altarului, de unde se scurgea printr-un sistem de conducte în pârâul Cedron. Măruntaiele şi grăsimea erau arse. Mielul jertfit era dus acasă pentru cina rituală, care avea loc în camera de sus a casei. Numărul pelerinilor era foarte mare. După o informaţie a lui Iosif Flaviu, erau jertfiţi până la 600.000 de miei; dar cifra pare exagerată.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro