1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 14

    1. Și, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus: "Luați, acesta este trupul meu".
    1. Și, luând potirul, după ce a mulțumit, l-a dat lor și au băut toți din el.
    1. Și le-a spus: "Acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți.

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 14Instituirea Euharistiei
(Mt 26,26-30; Lc 22,15-20; 1Cor 11,23-25)
    22 Și, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus: "Luați, acesta este trupul meu". 23 Și, luând potirul, după ce a mulțumit, l-a dat lor și au băut toți din el. 24 Și le-a spus: "Acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro