1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 14

  1. Apoi au venit într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor săi: "Stați aici până când mă voi ruga".
  1. I-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și a început a se înfiora și a se neliniști
  1. și le-a spus: "Sufletul meu este trist de moarte; rămâneți aici și vegheați!"
  1. Și, mergând puțin mai în față, a căzut la pământ și se ruga ca să treacă de la el, dacă este posibil, ceasul acela,
  1. zicând: "Abba, Tată! Pentru tine totul este posibil. Îndepărtează de la mine potirul acesta, însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu".
  1. Apoi a venit și i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: "Simon, dormi? Nu ai putut să veghezi nici măcar un ceas?
  1. Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită! Căci sufletul este plin de avânt, dar trupul este slab".
  1. Și, plecând din nou, s-a rugat spunând aceleași cuvinte.
  1. Când a venit, iarăși i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiați și nu știau ce să-i răspundă.
  1. A venit a treia oară și le-a spus: "Dormiți mai departe și odihniți-vă! Ajunge! A venit ceasul. Iată, Fiul Omului este dat pe mâna păcătoșilor.
  1. Sculați-vă, să mergem! Iată, cel care mă trădează este aproape".

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 14Isus pe Muntele Măslinilor
(Mt 26,36-46; Lc 22,39-46)
    32 Apoi au venit într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor săi: "Stați aici până când mă voi ruga". 33 I-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și a început a se înfiora și a se neliniști 34 și le-a spus: "Sufletul meu este trist de moarte; rămâneți aici și vegheați!" 35 Și, mergând puțin mai în față, a căzut la pământ și se ruga ca să treacă de la el, dacă este posibil, ceasul acela, 36 zicând: "Abba, Tată! Pentru tine totul este posibil. Îndepărtează de la mine potirul acesta, însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu".
     37 Apoi a venit și i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: "Simon, dormi? Nu ai putut să veghezi nici măcar un ceas? 38 Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită! Căci sufletul este plin de avânt, dar trupul este slab". 39 Și, plecând din nou, s-a rugat spunând aceleași cuvinte. 40 Când a venit, iarăși i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiați și nu știau ce să-i răspundă. 41 A venit a treia oară și le-a spus: "Dormiți mai departe și odihniți-vă! Ajunge! A venit ceasul. Iată, Fiul Omului este dat pe mâna păcătoșilor. 42 Sculați-vă, să mergem! Iată, cel care mă trădează este aproape".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro