1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 14

  1. L-au dus pe Isus în fața marelui preot și s-au adunat toți arhiereii, bătrânii și cărturarii.
  1. Iar Petru l-a urmat de departe până în interiorul curții marelui preot și, stând împreună cu servitorii, se încălzea la foc.
  1. Iar arhiereii și tot Sinedriul căutau o mărturie împotriva lui Isus ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau,
  1. căci mulți dădeau mărturie falsă împotriva lui, dar mărturiile nu se potriveau.
  1. Câțiva, ridicându-se, dădeau mărturie falsă împotriva lui, zicând:
  1. "Noi l-am auzit pe acesta spunând: «Eu voi distruge acest templu făcut de mâini omenești și în trei zile voi construi un altul nefăcut de oameni»".
  1. Dar nici așa mărturia lor nu se potrivea.
  1. Atunci marele preot s-a ridicat în mijlocul lor și l-a întrebat pe Isus: "Nu răspunzi nimic? Ce mărturie dau aceștia împotriva ta?"
  1. Însă el tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat din nou și i-a spus: "Tu ești Cristos, Fiul Celui Binecuvântat?"
  1. Isus a zis: "Eu sunt. Și-l veți vedea pe Fiul Omului stând la dreapta puterii și venind pe norii cerului".
  1. Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a spus: "Ce nevoie mai avem de martori?
  1. Ați auzit blasfemia. Ce vi se pare?" Toți l-au condamnat ca fiind vrednic de moarte.
  1. Unii au început să-l scuipe și, acoperindu-i fața, îl loveau spunându-i: "Profețește!" Iar servitorii îi dădeau palme.

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 14Isus în fața Sinedriului
(Mt 26,57-68; Lc 22,66-71; In 18,13-24)
    53 L-au dus pe Isus în fața marelui preot și s-au adunat toți arhiereii, bătrânii și cărturarii. 54 Iar Petru l-a urmat de departe până în interiorul curții marelui preot și, stând împreună cu servitorii, se încălzea la foc c.
     55 Iar arhiereii și tot Sinedriul căutau o mărturie împotriva lui Isus ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau, 56 căci mulți dădeau mărturie falsă împotriva lui, dar mărturiile nu se potriveau. 57 Câțiva, ridicându-se, dădeau mărturie falsă împotriva lui, zicând: 58 "Noi l-am auzit pe acesta spunând: «Eu voi distruge acest templu făcut de mâini omenești și în trei zile voi construi un altul nefăcut de oameni»". 59 Dar nici așa mărturia lor nu se potrivea.
     60 Atunci marele preot s-a ridicat în mijlocul lor și l-a întrebat pe Isus: "Nu răspunzi nimic? Ce mărturie dau aceștia împotriva ta?" 61 Însă el tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat din nou și i-a spus: "Tu ești Cristos, Fiul Celui Binecuvântat?" 62 Isus a zis: "Eu sunt.
    Și-l veți vedea pe Fiul Omului
    stând la dreapta puterii
    
și venind pe norii cerului" d.
63 Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a spus: "Ce nevoie mai avem de martori? 64 Ați auzit blasfemia. Ce vi se pare?" Toți l-au condamnat ca fiind vrednic de moarte. 65 Unii au început să-l scuipe și, acoperindu-i fața, îl loveau spunându-i: "Profețește!" Iar servitorii îi dădeau palme.

 

Note de subsol


c Lit.: la lumină.
d Lit.: cu norii cerului. Expresia provine din Dan 7,13: în textul masoretic prepoziţia folosită este "cu", iar în LXX "pe".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro