1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 14

  1. Pe când Petru era jos, în curte, a venit una dintre servitoarele marelui preot
  1. și, văzându-l pe Petru încălzindu-se, l-a privit fix și i-a zis: "Și tu erai cu Nazarineanul, cu Isus".
  1. Dar el a negat spunând: "Nu știu, nu înțeleg ce zici!" Și a ieșit afară în fața curții. Și a cântat cocoșul.
  1. Iar servitoarea, văzându-l, a început din nou să le spună celor care stăteau acolo: "Acesta este dintre ei".
  1. Dar el a negat din nou. După câtva timp, cei care stăteau acolo i-au spus din nou lui Petru: "Cu adevărat ești dintre ei, căci ești galileean".
  1. Iar el a început să se blesteme și să jure: "Nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbiți".
  1. Și îndată cocoșul a cântat a doua oară. Atunci, Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Isus: "Înainte de a cânta cocoșul de două ori, de trei ori mă vei renega". Și a izbucnit în plâns.

VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

Complotul împotriva lui Isus
(Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

Capitolul 14Renegarea lui Petru
(Mt 26,69-75; Lc 22,55-62; In 18,15-18.25-27)
    66 Pe când Petru era jos, în curte, a venit una dintre servitoarele marelui preot 67 și, văzându-l pe Petru încălzindu-se, l-a privit fix și i-a zis: "Și tu erai cu Nazarineanul, cu Isus". 68 Dar el a negat spunând: "Nu știu, nu înțeleg ce zici!" Și a ieșit afară în fața curții. Și a cântat cocoșul e. 69 Iar servitoarea, văzându-l, a început din nou să le spună celor care stăteau acolo: "Acesta este dintre ei". 70 Dar el a negat din nou. După câtva timp, cei care stăteau acolo i-au spus din nou lui Petru: "Cu adevărat ești dintre ei, căci ești galileean". 71 Iar el a început să se blesteme și să jure: "Nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbiți". 72 Și îndată cocoșul a cântat a doua oară. Atunci, Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Isus: "Înainte de a cânta cocoșul de două ori, de trei ori mă vei renega". Și a izbucnit în plâns.

 

Note de subsol


e Multe manuscrise importante omit: şi a cântat cocoşul.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro