1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 15

  1. Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, ca să ducă crucea lui Isus.
  1. L-au dus la locul numit Golgota, care, tradus, înseamnă locul Craniului.
  1. Și i-au dat vin înmiresmat, dar el nu a luat.
  1. Apoi l-au răstignit și, împărțind hainele lui, au aruncat zarurile pentru ele, care ce să ia.
  1. Era ceasul al treilea când l-au răstignit.
  1. Fusese scrisă inscripția condamnării lui: "Regele Iudeilor".
  1. Împreună cu el au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui.
  1. .
  1. Cei care treceau rosteau blasfemii, clătinând din cap și spunând: "Hei, tu care dărâmi templul și-l construiești în trei zile,
  1. salvează-te pe tine însuți coborând de pe cruce!"
  1. La fel și arhiereii între ei îl luau în râs împreună cu cărturarii și spuneau: "Pe alții i-a salvat, pe sine nu se poate salva.
  1. Cristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem!" Îl insultau și cei răstigniți cu el.

Isus înaintea lui Pilat
(Mt 27,1-2.11-14; Lc 23,1-5; In 18,28-38)

Capitolul 15Răstignirea lui Isus
(Mt 27,32-44; Lc 23,26-43; In 19,17-27)
    21 Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, ca să ducă crucea lui Isus. 22 L-au dus la locul numit Golgota, care, tradus, înseamnă locul Craniului. 23 Și i-au dat vin înmiresmat d, dar el nu a luat. 24 Apoi l-au răstignit
și, împărțind hainele lui,
au aruncat zarurile pentru ele,
care ce să ia.
25 Era ceasul al treilea e când l-au răstignit. 26 Fusese scrisă inscripția condamnării lui: "Regele Iudeilor". 27 Împreună cu el au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. 28  f.
     29 Cei care treceau rosteau blasfemii, clătinând din cap și spunând: "Hei, tu care dărâmi templul și-l construiești în trei zile, 30 salvează-te pe tine însuți coborând de pe cruce!" 31 La fel și arhiereii între ei îl luau în râs împreună cu cărturarii și spuneau: "Pe alții i-a salvat, pe sine nu se poate salva. 32 Cristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem!" Îl insultau și cei răstigniți cu el.

 

Note de subsol


d Era obiceiul la evrei de a oferi unui condamnat la moarte o băutură de vin aromatizat cu mir, folosit în antichitate ca anestezic. Aroma de mir era extrasă dintr-o plantă numită "mir" care creşte în Arabia. Din ramurile ei se extrăgea un suc dens, albicios, folosit şi ca ingredient la prepararea miresmelor cu care se ungeau morţii. Isus nu acceptă această băutură pentru că vrea să rămână conştient până în ultima clipă.
e Apare clar în acest capitol că Marcu împarte ziua în patru părţi: de dimineaţă, ora 6 (15,1); până la ceasul al treilea, ora 9 (15,25); până la ceasul al şaselea, ora 12 (15,33); până la ceasul al nouălea, ora 15 (15,34); până seara, ora 18 (15,42).
f Multe manuscrise, căutând să armonizeze textul cu Lc 22,7; Is 53,12, introduc v. 28: Astfel s-a împlinit Scriptura care spune: "Şi a fost socotit cu cei fărădelege".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro