1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 15

    1. Cristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem!" Îl insultau și cei răstigniți cu el.

Isus înaintea lui Pilat
(Mt 27,1-2.11-14; Lc 23,1-5; In 18,28-38)

Capitolul 15

32 Cristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem!" Îl insultau și cei răstigniți cu el.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro