1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 15

  1. Pe la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric pe întreg pământul până la ceasul al nouălea.
  1. La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic: "Eloí, Eloí, léma sabactáni?" care înseamnă: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?"
  1. Unii dintre cei care erau de față, auzindu-l, spuneau: "Iată, îl cheamă pe Ilie!"
  1. Cineva a alergat și a înmuiat un burete în oțet și, punându-l într-o trestie, i-a dat să bea, spunând: "Lăsați, să vedem dacă vine Ilie ca să-l ia jos!"
  1. Dar Isus, scoțând un strigăt puternic, și-a dat sufletul.
  1. Atunci catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos.
  1. Când centurionul, care stătea în fața lui, a văzut cum și-a dat sufletul, a spus: "Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!"
  1. Erau și câteva femei care priveau de departe; printre ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic și a lui Ioses, și Salome,
  1. care îl urmau de când era în Galileea și îl slujeau; și multe altele care urcaseră cu el la Ierusalim.

Isus înaintea lui Pilat
(Mt 27,1-2.11-14; Lc 23,1-5; In 18,28-38)

Capitolul 15Moartea lui Isus
(Mt 27,45-56; Lc 23,44-49; In 19,28-30)
    33 Pe la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric pe întreg pământul până la ceasul al nouălea. 34 La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic: "Eloí, Eloí, léma sabactáni?" care înseamnă: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" 35 Unii dintre cei care erau de față, auzindu-l, spuneau: "Iată, îl cheamă pe Ilie!" 36 Cineva a alergat și a înmuiat un burete în oțet și, punându-l într-o trestie, i-a dat să bea, spunând: "Lăsați, să vedem dacă vine Ilie ca să-l ia jos!" 37 Dar Isus, scoțând un strigăt puternic, și-a dat sufletul.
     38 Atunci catapeteasma g templului s-a sfâșiat în două de sus până jos. 39 Când centurionul, care stătea în fața lui, a văzut cum și-a dat sufletul, a spus: "Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!"
     40 Erau și câteva femei care priveau de departe; printre ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic și a lui Ioses, și Salome, 41 care îl urmau de când era în Galileea și îl slujeau; și multe altele care urcaseră cu el la Ierusalim.

 

Note de subsol


g Această catapeteasmă se afla între sanctuar şi Sfânta Sfintelor şi era o perdea de in răsucit şi mătase violetă, stacojie, şi vişinie (Ex 26,31-33), de aproximativ 20 m înălţime, 10 m lăţime şi 25 cm grosime. Catapeteasma ruptă înseamnă: 1) sfârşitul cultului VT; 2) deschiderea posibilităţii de a ajunge la Dumnezeu (Evr 9,8; 10,19-20).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro