1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 15

  1. Când s-a făcut seară, întrucât era ziua Pregătirii, care este ajunul sâmbetei,
  1. a venit Iosif din Arimateea, membru respectat în Sinedriu, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, și a îndrăznit să intre la Pilat și să ceară trupul lui Isus.
  1. Pilat s-a mirat că murise deja și, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult.
  1. Aflând de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul.
  1. După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt.
  1. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Ioses, priveau unde l-au pus.

Isus înaintea lui Pilat
(Mt 27,1-2.11-14; Lc 23,1-5; In 18,28-38)

Capitolul 15Înmormântarea lui Isus
(Mt 27,57-61; Lc 23,50-56; In 19,38-42)
    42 Când s-a făcut seară, întrucât era ziua Pregătirii, care este ajunul sâmbetei, 43 a venit Iosif din Arimateea, membru respectat în Sinedriu, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, și a îndrăznit să intre la Pilat și să ceară trupul lui Isus. 44 Pilat s-a mirat că murise deja și, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult. 45 Aflând de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul. 46 După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt. 47 Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Ioses, priveau unde l-au pus.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro