1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 15

  1. Cu ocazia sărbătorilor, le elibera un deținut pe care îl cereau ei.
  1. Pe atunci, era în închisoare unul numit Baraba, împreună cu niște răzvrătiți care în timpul revoltei comiseseră crimă.
  1. Mulțimea a urcat și a început să ceară să le facă așa cum făcea întotdeauna.
  1. Pilat le-a răspuns: "Vreți să vi-l eliberez pe regele iudeilor?"
  1. Căci știa că din invidie îl dăduseră arhiereii pe mâna lui.
  1. Însă arhiereii instigau mulțimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba.
  1. Pilat le-a spus din nou: "Atunci ce să fac cu cel pe care îl numiți regele iudeilor?"
  1. Iar ei au strigat iarăși: "Răstignește-l!"
  1. Pilat le-a spus: "Dar ce rău a făcut?" Însă ei strigau mai tare: "Răstignește-l!"
  1. Astfel Pilat, voind să facă pe placul mulțimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a fost biciuit, l-a dat să fie răstignit.

Isus înaintea lui Pilat
(Mt 27,1-2.11-14; Lc 23,1-5; In 18,28-38)

Capitolul 15Condamnarea lui Isus
(Mt 27,15-26; Lc 23,13-25; In 18,39-19,16)
    6 Cu ocazia sărbătorilor, le elibera un deținut pe care îl cereau ei. 7 Pe atunci, era în închisoare unul numit Baraba a, împreună cu niște răzvrătiți care în timpul revoltei comiseseră crimă. 8 Mulțimea a urcat b și a început să ceară să le facă așa cum făcea întotdeauna. 9 Pilat le-a răspuns: "Vreți să vi-l eliberez pe regele iudeilor?" 10 Căci știa că din invidie îl dăduseră arhiereii pe mâna lui. 11 Însă arhiereii instigau mulțimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba. 12 Pilat le-a spus din nou: "Atunci ce să fac c cu cel pe care îl numiți regele iudeilor?" 13 Iar ei au strigat iarăși: "Răstignește-l!" 14 Pilat le-a spus: "Dar ce rău a făcut?" Însă ei strigau mai tare: "Răstignește-l!" 15 Astfel Pilat, voind să facă pe placul mulțimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a fost biciuit, l-a dat să fie răstignit.

 

Note de subsol


a În aramaică înseamnă: "Fiul tatălui", nume foarte răspândit în timpul lui Isus.
b Multe manuscrise în loc de: a urcat, au: a strigat.
c Unele manuscrise au: ce vreţi să fac, după Mt 27,21; Lc 23,20.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro