1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 16

    1. În sfârșit, a apărut și celor unsprezece, pe când stăteau la masă, și i-a dojenit pentru necredința și împietrirea inimii lor pentru că nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat din morți.
    1. Apoi le-a spus: "Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată făptura.
    1. Cine va crede și va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat.
    1. Acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred: în numele meu vor alunga diavoli, vor vorbi limbi noi,
    1. vor lua șerpi în mână și, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca".

VIII. ÎNVIEREA LUI ISUS

Mormântul gol
(Mt 28,1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-10)

Capitolul 16

14 În sfârșit, a apărut și celor unsprezece, pe când stăteau la masă, și i-a dojenit pentru necredința și împietrirea inimii lor pentru că nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat din morți b.

Trimiterea apostolilor în misiune
(Mt 28,16-20; Lc 24,47-48; Fap 1,4-11)
    15 Apoi le-a spus: "Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată făptura. 16 Cine va crede și va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat. 17 Acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred: în numele meu vor alunga diavoli, vor vorbi limbi noi, 18 vor lua șerpi în mână și, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca".

 

Note de subsol


b Puţine manuscrise adaugă aici: Însă ei s-au apărat, spunând: "Acest veac de nelegiuire şi necredinţă este sub stăpânirea Satanei, care nu le îngăduie celor stăpâniţi de duhuri necurate să primească adevărul şi puterea lui Dumnezeu". De aceea îi ziceau lui Cristos: "Arată-ţi acum dreptatea!" Iar Cristos le-a răspuns: "S-a umplut măsura anilor puterii Satanei, dar se apropie alte lucruri îngrozitoare. Eu am fost trimis la moarte pentru cei păcătoşi, ca ei să se întoarcă la adevăr şi să nu mai păcătuiască, ci să moştenească în cer gloria spirituală şi nepieritoare a dreptăţii".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro