1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

    1. În timp ce era la masă în casa lui, mulți vameși și păcătoși stăteau la masă împreună cu Isus și discipolii lui, pentru că mulți îl urmau.

Vindecarea unui om paralizat
(Mt 9,1-8; Lc 5,17-26)

Capitolul 2

15 În timp ce era la masă în casa lui, mulți vameși și păcătoși b stăteau la masă împreună cu Isus și discipolii lui, pentru că mulți îl urmau.

 

Note de subsol


b Nu este vorba de păcătoşi publici, ci de aceia pe care fariseii îi dispreţuiau pentru că nu respectau cu stricteţe legea strămoşească.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro