1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. A intrat din nou în sinagogă. Acolo era un om care avea mâna paralizată.
  2. Și îl urmăreau dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă ca să-l poată acuza.
  3. El i-a spus omului cu mâna înțepenită: "Ridică-te în mijloc!"
  4. Apoi le-a spus: "Este permis sâmbăta să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viață sau să o pierzi?" Dar ei tăceau.
  5. Atunci, privindu-i cu mânie de jur împrejur, întristat din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului: "Întinde-ți mâna!" El a întins-o și mâna lui s-a vindecat.
  6. Fariseii au ieșit îndată și au ținut sfat cu irodienii împotriva lui ca să-l dea la moarte.
  7. Isus s-a retras împreună cu discipolii săi lângă mare și îl urma o mulțime numeroasă din Galileea. Chiar și din Iudeea,
  8. din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din jurul Tirului și Sidonului, o mare mulțime, care auzise câte a făcut, a venit la el.
  9. Apoi, din cauza mulțimii, ca să nu-l strivească, el le-a spus discipolilor să-i pregătească o barcă.
  10. Deoarece vindecase pe mulți, toți cei care aveau vreo boală se îmbulzeau ca să-l atingă.
  11. Iar duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau în fața lui și strigau: "Tu ești Fiul lui Dumnezeu!"
  12. Dar el le poruncea cu hotărâre să nu-l facă cunoscut.
  13. Apoi s-a urcat pe munte și i-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el.
  14. A constituit doisprezece, pe care i-a numit și apostoli, ca să fie cu el, să-i trimită să predice
  15. și să aibă puterea să alunge diavolii.
  16. Așadar, i-a constituit pe cei doisprezece: Simon, căruia i-a pus numele de Petru;
  17. Iacob, fiul lui Zebedeu, și Ioan, fratele lui Iacob, cărora le-a pus numele de Boanerges, care înseamnă fiii tunetului.
  18. Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacob, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Canaaneul
  19. și Iuda Iscariot, care l-a și trădat.
  20. A venit în casă și mulțimea s-a adunat din nou, încât nu mai puteau nici să mănânce pâine.
  21. Când au auzit ai săi, au venit să pună mâna pe el, căci spuneau că și-a ieșit din fire.
  22. Iar cărturarii care coborâseră din Ierusalim spuneau: "Este posedat de Beelzebul!" și: "Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli".
  23. Dar el, chemându-i, le-a vorbit în parabole: "Cum poate Satana să-l alunge pe Satana?
  24. Dacă o împărăție este dezbinată în sine, împărăția aceea nu poate dăinui,
  25. iar dacă o casă este dezbinată în sine, casa aceea nu va putea dăinui.
  26. Deci, dacă Satana se ridică împotriva lui însuși și este dezbinat, nu poate să se mențină, ci s-a terminat cu el.
  27. Nimeni nu poate să intre în casa unui om puternic și să-i jefuiască avuția dacă, mai întâi, nu-l leagă pe cel puternic; atunci îi va jefui casa.
  28. Adevăr vă spun că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor: păcatele și blasfemiile, oricâte ar fi zis,
  29. dar, dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare niciodată, ci va fi vinovat de un păcat veșnic".
  30. Pentru că spuneau: "Este posedat de un duh necurat!"
  31. Au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme.
  32. Mulțimea era așezată în jurul lui și i-au spus: "Iată, mama ta și frații tăi te caută afară".
  33. Iar el le-a răspuns: "Cine este mama mea și cine sunt frații mei?"
  34. Și, rotindu-și privirea peste cei așezați în jurul lui, a spus: "Iată mama mea și frații mei!
  35. Oricine face voința lui Dumnezeu, acela îmi este frate și soră și mamă".

  Vindecarea omului cu mâna paralizată
  (Mt 12,9-14; Lc 6,6-11)

  Capitolul 3

  1 A intrat din nou în sinagogă. Acolo era un om care avea mâna paralizată. 2 Și îl urmăreau dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă ca să-l poată acuza. 3 El i-a spus omului cu mâna înțepenită: "Ridică-te în mijloc!" 4 Apoi le-a spus: "Este permis sâmbăta să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viață sau să o pierzi?" Dar ei tăceau. 5 Atunci, privindu-i cu mânie de jur împrejur, întristat din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului: "Întinde-ți mâna!" El a întins-o și mâna lui s-a vindecat. 6 Fariseii au ieșit îndată și au ținut sfat cu irodienii a împotriva lui ca să-l dea la moarte.

  Mulțimile pe urmele lui Isus
  (Mt 4,24-25; 12,15-16; Lc 6,17-19)
      7 Isus s-a retras împreună cu discipolii săi lângă mare și îl urma o mulțime numeroasă din Galileea. Chiar și din Iudeea, 8 din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din jurul Tirului și Sidonului, o mare mulțime, care auzise câte a făcut, a venit la el. 9 Apoi, din cauza mulțimii, ca să nu-l strivească, el le-a spus discipolilor să-i pregătească o barcă. 10 Deoarece vindecase pe mulți, toți cei care aveau vreo boală se îmbulzeau ca să-l atingă. 11 Iar duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau în fața lui și strigau: "Tu ești Fiul lui Dumnezeu!" 12 Dar el le poruncea cu hotărâre să nu-l facă cunoscut.

  Alegerea celor doisprezece
  (Mt 10,1-4; Lc 6,12-16)
      13 Apoi s-a urcat pe munte și i-a chemat pe cei pe care i-a voit el, iar ei au venit la el. 14 A constituit doisprezece b, pe care i-a numit și apostoli, ca să fie cu el, să-i trimită să predice 15 și să aibă puterea să alunge diavolii. 16 Așadar, i-a constituit pe cei doisprezece c: Simon, căruia i-a pus numele de Petru; 17 Iacob, fiul lui Zebedeu, și Ioan, fratele lui Iacob, cărora le-a pus numele de Boanerges, care înseamnă fiii tunetului. 18 Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacob, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Canaaneul 19 și Iuda Iscariot, care l-a și trădat.

  Isus și Beelzebul
  (Mt 12,22-32; Lc 11,14-23)
      20 A venit în casă și mulțimea s-a adunat din nou, încât nu mai puteau nici să mănânce pâine. 21 Când au auzit ai săi, au venit să pună mâna pe el, căci spuneau că și-a ieșit din fire. 22 Iar cărturarii care coborâseră din Ierusalim spuneau: "Este posedat de Beelzebul!" și: "Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli". 23 Dar el, chemându-i, le-a vorbit în parabole: "Cum poate Satana să-l alunge pe Satana? 24 Dacă o împărăție este dezbinată în sine, împărăția aceea nu poate dăinui, 25 iar dacă o casă este dezbinată în sine, casa aceea nu va putea dăinui. 26 Deci, dacă Satana se ridică împotriva lui însuși și este dezbinat, nu poate să se mențină, ci s-a terminat cu el.
       27 Nimeni nu poate să intre în casa unui om puternic și să-i jefuiască avuția dacă, mai întâi, nu-l leagă pe cel puternic; atunci îi va jefui casa.
       28 Adevăr vă spun că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor: păcatele și blasfemiile, oricâte ar fi zis, 29 dar, dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare niciodată, ci va fi vinovat de un păcat veșnic". 30 Pentru că spuneau: "Este posedat de un duh necurat!"

  Mama și frații lui Isus
  (Mt 12,46-50; Lc 8,19-21)
      31 Au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme. 32 Mulțimea era așezată în jurul lui și i-au spus: "Iată, mama ta și frații tăi d te caută afară". 33 Iar el le-a răspuns: "Cine este mama mea și cine sunt e frații mei?" 34 Și, rotindu-și privirea peste cei așezați în jurul lui, a spus: "Iată mama mea și frații mei! 35 Oricine face voința lui Dumnezeu, acela îmi este frate și soră și mamă".

   

  Note de subsol


  a Irodienii erau iudei adepţi ai dinastiei lui Irod, indiferenţi la problema religioasă, care visau reunificarea întregii Palestine sub domnia lui Irod Antipa, tetrarhul Galileii (Mc 12,13-17; Fap 12,1).
  b Multe manuscrise importante introduc aici: pe care i-a şi numit apostoli, dar majoritatea comentatorilor consideră că este vorba de o adaptare, după Lc 6,13, ce nu intră în stilul specific lui Marcu.
  c Deşi textul: Aşadar, i-a constituit pe cei doisprezece, lipseşte din multe manuscrise, poate intra în stilul lui Marcu iar noi îl introducem numai pentru claritatea textului.
  d Vezi n. Mt 12,46. Unele manuscrise adaugă: şi surorile tale, probabil pentru a se armoniza cu v. 35.
  e Lit.: Cine este mama mea şi fraţii mei?
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro