1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 5

  1. Au venit pe țărmul celălalt al mării, în ținutul gherasenilor.
  1. După ce a coborât din barcă, l-a întâmpinat îndată, din morminte, un om cu duh necurat
  1. care își avea locuința în morminte și nimeni nu-l putea lega nici măcar cu lanțuri.
  1. Pentru că fusese legat de multe ori cu lanțuri și cătușe, dar cătușele au fost sfărâmate și lanțurile rupte de el și nimeni nu-l putea îmblânzi.
  1. În fiecare noapte și zi, prin morminte și-n munți, striga și se lovea cu pietre.
  1. Văzându-l pe Isus de departe, a alergat, s-a prosternat înaintea lui
  1. și a strigat cu glas puternic: "Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te conjur pe Dumnezeu, nu mă chinui!"
  1. Pentru că îi spusese: "Duh necurat, ieși din om!"
  1. Și l-a întrebat: "Care îți este numele?" El i-a spus: "Numele meu este «Legiune», căci suntem mulți".
  1. Apoi îl rugau insistent să nu-i alunge din ținut.
  1. Era acolo o turmă mare de porci care pășteau
  1. și l-au rugat: "Trimite-ne la porci ca să intrăm în ei".
  1. Și le-a permis. După ce au ieșit, duhurile necurate au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptă în mare, în număr de aproape două mii, și s-au înecat în mare.
  1. Paznicii au alergat și au dat de știre în cetate și în sate. Ei au venit să vadă ce s-a întâmplat.
  1. Apoi au venit la Isus și l-au văzut pe cel posedat de diavol șezând îmbrăcat și întreg la minte, el care avusese legiunea, și i-a cuprins frica.
  1. Cei care au văzut le-au povestit cum s-a întâmplat cu cel posedat de diavol și despre porci.
  1. Atunci au început să-l roage să plece din ținuturile lor.
  1. Când se urca în barcă, cel care fusese posedat l-a rugat să-l lase să rămână cu el.
  1. Dar nu i-a permis, ci i-a spus: "Mergi acasă la ai tăi și povestește-le ceea ce a făcut Domnul pentru tine și cum s-a îndurat de tine".
  1. El a plecat și a început să vestească în Decapole ceea ce a făcut Isus pentru el. Și toți se minunau.

Vindecarea unui posedat de diavol
din ținutul gherasenilor
(Mt 8,28-34; Lc 8,26-39)

Capitolul 5

1 Au venit pe țărmul celălalt al mării, în ținutul gherasenilor. 2 După ce a coborât din barcă, l-a întâmpinat îndată, din morminte, un om cu duh necurat 3 care își avea locuința în morminte și nimeni nu-l putea lega nici măcar cu lanțuri. 4 Pentru că fusese legat de multe ori cu lanțuri și cătușe, dar cătușele au fost sfărâmate și lanțurile rupte de el și nimeni nu-l putea îmblânzi. 5 În fiecare noapte și zi, prin morminte și-n munți, striga și se lovea cu pietre. 6 Văzându-l pe Isus de departe, a alergat, s-a prosternat înaintea lui 7 și a strigat cu glas puternic: "Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te conjur pe Dumnezeu, nu mă chinui!" 8 Pentru că îi spusese: "Duh necurat, ieși din om!" 9 Și l-a întrebat: "Care îți este numele?" El i-a spus: "Numele meu este «Legiune», căci suntem mulți". 10 Apoi îl rugau insistent să nu-i alunge din ținut.
     11 Era acolo o turmă mare de porci care pășteau 12 și l-au rugat: "Trimite-ne la porci ca să intrăm în ei". 13 Și le-a permis. După ce au ieșit, duhurile necurate au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptă în mare, în număr de aproape două mii, și s-au înecat în mare. 14 Paznicii au alergat și au dat de știre în cetate și în sate. Ei au venit să vadă ce s-a întâmplat. 15 Apoi au venit la Isus și l-au văzut pe cel posedat de diavol șezând îmbrăcat și întreg la minte, el care avusese legiunea, și i-a cuprins frica. 16 Cei care au văzut le-au povestit cum s-a întâmplat cu cel posedat de diavol și despre porci. 17 Atunci au început să-l roage să plece din ținuturile lor.
     18 Când se urca în barcă, cel care fusese posedat l-a rugat să-l lase să rămână cu el. 19 Dar nu i-a permis, ci i-a spus: "Mergi acasă la ai tăi și povestește-le ceea ce a făcut Domnul pentru tine și cum s-a îndurat de tine". 20 El a plecat și a început să vestească în Decapole ceea ce a făcut Isus pentru el. Și toți se minunau.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro