1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

  1. Apoi a ieșit de acolo și a venit în locul lui natal, iar discipolii îl urmau.
  1. Fiind sâmbătă, a început să învețe în sinagogă și mulți dintre cei care îl ascultau se mirau, spunând: "De unde are el toate acestea? Și ce este această înțelepciune care i s-a dat și aceste fapte minunate care se fac prin mâinile lui?
  1. Nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei, fratele lui Iacob, al lui Ioses, al lui Iuda și Simon? Și surorile lui nu sunt oare aici, la noi?" Și erau scandalizați de el.
  1. Dar Isus le-a zis: "Un profet nu este disprețuit decât în patria lui, printre rudele sale și în casa lui".
  1. Și nu a putut face acolo nici o minune, decât doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat.
  1. Și se mira de necredința lor. Misiunea apostolilor (Mt 10,1.5-15; Lc 9,1-6) Apoi, cutreiera satele din jur învățând.

Isus la Nazaret
(Mt 13,53-58; Lc 4,16-30)

Capitolul 6

1 Apoi a ieșit de acolo și a venit în locul lui natal, iar discipolii îl urmau. 2 Fiind sâmbătă, a început să învețe în sinagogă și mulți dintre cei care îl ascultau se mirau, spunând: "De unde are el toate acestea? Și ce este această înțelepciune care i s-a dat și aceste fapte minunate care se fac prin mâinile lui? 3 Nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei, fratele lui Iacob, al lui Ioses, al lui Iuda și Simon? Și surorile lui nu sunt oare aici, la noi?" Și erau scandalizați de el. 4 Dar Isus le-a zis: "Un profet nu este disprețuit decât în patria lui, printre rudele sale și în casa lui". 5 Și nu a putut face acolo nici o minune, decât doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. 6 Și se mira de necredința lor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro