1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

  1. Căci însuși Irod trimisese ca să-l prindă pe Ioan și să-l lege în închisoare din cauza Irodiadei, soția fratelui său, Filip, pe care o luase de soție.
  1. Pentru că Ioan îi spusese lui Irod: "Nu-ți este permis s-o iei pe soția fratelui tău".
  1. Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea,
  1. pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt, și îl ocrotea. Când îl asculta era foarte stingherit, dar îl asculta cu plăcere.
  1. A venit însă o zi potrivită când Irod, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, a dat un banchet pentru demnitarii săi, pentru ofițeri și cei mai de vază din Galileea.
  1. Intrând, fiica Irodiadei a dansat și a plăcut lui Irod și celor care erau cu el la masă. Atunci, regele i-a zis fetei: "Cere-mi orice vrei și îți voi da".
  1. Și i-a jurat: "Orice îmi vei cere, îți voi da, până la jumătate din regatul meu".
  1. Atunci ea a ieșit și a spus mamei sale: "Ce să cer?" Aceasta i-a zis: "Capul lui Ioan Botezătorul".
  1. Și, îndată, intrând în mare grabă la rege, i-a cerut: "Vreau să-mi dai imediat pe tavă capul lui Ioan Botezătorul".
  1. Regele s-a întristat foarte mult. Dar, din cauza jurământului și a comesenilor, nu a voit s-o refuze.
  1. Regele a trimis un soldat din gardă și i-a poruncit să-i aducă îndată capul lui Ioan. Acela s-a dus, l-a decapitat în închisoare
  1. și a adus capul pe tavă, l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale.
  1. Când au auzit discipolii lui, au venit, i-au luat trupul și l-au pus în mormânt.

Isus la Nazaret
(Mt 13,53-58; Lc 4,16-30)

Capitolul 6

17 Căci însuși Irod trimisese ca să-l prindă pe Ioan și să-l lege în închisoare din cauza Irodiadei, soția fratelui său, Filip, pe care o luase de soție. 18 Pentru că Ioan îi spusese lui Irod: "Nu-ți este permis s-o iei pe soția fratelui tău". 19 Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea, 20 pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt, și îl ocrotea. Când îl asculta era foarte stingherit c, dar îl asculta cu plăcere.
     21 A venit însă o zi potrivită când Irod, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, a dat un banchet pentru demnitarii săi, pentru ofițeri și cei mai de vază din Galileea. 22 Intrând, fiica Irodiadei a dansat și a plăcut lui Irod și celor care erau cu el la masă. Atunci, regele i-a zis fetei: "Cere-mi orice vrei și îți voi da". 23 Și i-a jurat: "Orice îmi vei cere, îți voi da, până la jumătate din regatul meu". 24 Atunci ea a ieșit și a spus mamei sale: "Ce să cer?" Aceasta i-a zis: "Capul lui Ioan Botezătorul". 25 Și, îndată, intrând în mare grabă la rege, i-a cerut: "Vreau să-mi dai imediat pe tavă capul lui Ioan Botezătorul". 26 Regele s-a întristat foarte mult. Dar, din cauza jurământului și a comesenilor, nu a voit s-o refuze. 27 Regele a trimis un soldat din gardă și i-a poruncit să-i aducă îndată capul lui Ioan. Acela s-a dus, l-a decapitat în închisoare 28 și a adus capul pe tavă, l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. 29 Când au auzit discipolii lui, au venit, i-au luat trupul și l-au pus în mormânt.

 

Note de subsol


c Multe manuscrise în loc de: era foarte stingherit au: făcea multe.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro