1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

    1. Și se mira de necredința lor. Misiunea apostolilor (Mt 10,1.5-15; Lc 9,1-6) Apoi, cutreiera satele din jur învățând.

Isus la Nazaret
(Mt 13,53-58; Lc 4,16-30)

Capitolul 6

6 Și se mira de necredința lor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro