1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

    1. dar încălțați cu sandale și: "să nu purtați două tunici".

Isus la Nazaret
(Mt 13,53-58; Lc 4,16-30)

Capitolul 6

9 dar încălțați cu sandale și: "să nu purtați două tunici" a.

 

Note de subsol


a În textul original grec se păstrează vorbirea directă. Porunca lui Isus scoate în evidenţă că misiunea apostolilor este urgentă (sunt permise sandalele şi se interzice a doua tunică pentru a se putea deplasa mai uşor) şi are un caracter sacru (în Talmud se interzice intrarea în templu cu toiag, sandale şi desagă, locul fiind sfânt).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro