1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. Nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: mama lui, Maria, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată prin puterea Duhului Sfânt.
  1. Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind s-o denunțe, s-a hotărât să o lase în ascuns.
  1. După ce cugetase el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: "Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
  1. Ea va naște un fiu și-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale".
  1. Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice:
  1. Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îi vor pune numele Emmanuel, care înseamnă Dumnezeu-cu-noi.
  1. Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soția lui
  1. și nu a cunoscut-o înainte ca ea să fi născut un fiu. Și i-a pus numele Isus.

I. COPILĂRIA LUI ISUS

Genealogia lui Isus
(Lc 3,23-38)

Capitolul 1Nașterea lui Isus
(Lc 1,26-2,7)
    18 Nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: mama lui, Maria, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată prin puterea Duhului Sfânt. 19 Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind s-o denunțe, s-a hotărât să o lase în ascuns. 20 După ce cugetase el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: "Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naște un fiu și-i vei pune numele Isus g, căci el va mântui poporul său de păcatele sale".
     22 Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice:
23    Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu
    și îi vor pune numele Emmanuel,
    
care înseamnă Dumnezeu-cu-noi.
24 Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soția lui 25 și nu a cunoscut-o înainte h ca ea să fi născut un fiu. Și i-a pus numele Isus.

 

Note de subsol


g Isus era un nume foarte obişnuit la evrei până în sec. al II-lea d.C. şi înseamnă "Dumnezeu mântuieşte" sau "Dumnezeu este mântuire". În NT întâlnim mai multe persoane cu acest nume: Isus - Iosue (Fap 7,45; Evr 4,8); Iesu, fiul lui Eliezer (Lc 3,29); Isus - Baraba (Mt 27,16); Isus - Iustus (Col 4,11). Impunerea acestui nume din partea îngerului subliniază misiunea răscumpărătoare a lui Isus Cristos.
h Prin această expresie, Matei insistă asupra conceperii minunate a lui Isus Cristos, fără a da de înţeles că mai târziu Iosif şi Maria ar fi trăit împreună. Subînţelesuri de acest fel nu se află nicăieri în textele biblice şi nu sunt proprii gândirii ebraice şi orientale.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro